2022 kommer projektet Fastwater vid Lunds universitet att sjösätta båtar med metanoldrift.

Fotograf: Lunds universitet

Kategori: Miljö

EU satsar på svenskt metanolprojekt

Projektet Fastwater vid Lunds universitet har fått fem miljoner euro från EU för att utveckla en ny teknik för att bygga nya och även konvertera befintliga fartygsmotorer för att kunna köra på metanol.

Fastwater (FAST Track to Clean and Carbon-Neutral WATERborne Transport through Gradual Introduction of Methanol Fuel) är ett forskningsprojekt som koordineras av Lunds tekniska högskola, och som har partners i form av såväl universitet som Sjöfartsverket och en rad olika företag. Projektet finansieras bland annat genom EU Horizon 2020.

Sebastian Verhelst, forskare på avdelningen förbränningsmotorer vid Lunds tekniska högskola och koordinator för Fastwater, och hans kollegor i projektet arbetar nu med att utveckla teknik som gör det möjligt att köra på metanol, som är betydligt renare än tjockolja och dessutom en förnybar energikälla. Nu har projektet fått fem miljoner euro från EU, och 2022 väntas en lotsbåt med den nya tekniken sjösättas.

Tre problem

Problemen som Fastwater vill lösa är främst tre, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande:

  1. Dagens motorer fungerar inte med metanol, utan det krävs antingen nya motorer eller teknik som möjliggör en konvertering av befintliga motorer
  2. Det måste finnas en välfungerande internationell försörjningskedja av bränsle
  3. Det finns många regler och regleringar som behöver ses över

– En stor fördel är att metanol redan finns tillgängligt i stora mängder i de flesta hamnar. Så när det gäller försörjningskedjan finns det redan ett system som kan utvecklas då metanol är en av världens fem mest transporterade kemikalier. Dessutom är det ett flytande bränsle, vilket innebär att det är lätt att distribuera och att lagra ombord, till skillnad från exempelvis gas eller el, säger Sebastian Verhelst i pressmeddelandet.

Konceptet att använda metanol till fartygsmotorer är inte nytt. Det har funnits olika projekt, och bland annat kör färjan Stena Germanica, på linjen Göteborg–Kiel, på metanol. Hittills finns bara tvåtaktsmotorer för metanol kommersiellt tillgängliga, men Fastwater håller nu på att ta fram en fyrtaktsmotor som ska kunna bli tillgänglig i större skala.

Viktigast att kunna konvertera

Men än viktigare blir att göra det möjligt att konvertera befintliga motorer för metanoldrift, en teknik som just nu också är under utveckling.

– Stora fartyg innebär stora investeringar och de används ofta i många år. Genomsnittslivslängden är klart över 20 år så det skulle ta alldeles för lång tid att vänta på att fartygsflottan är utbytt. För att lyckas måste vi visa ett sätt att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt konvertera motorer. Vi håller just nu på att utveckla motorer för detta, och 2022 räknar vi med att ha provfartyg i drift, säger Sebastian Verhelst i pressmeddelandet.