Fastwater

  • Teknik. Projektet Fastwater vid Lunds universitet har fått fem miljoner euro från EU för att utveckla en ny teknik för att bygga nya och även konvertera befintliga fartygsmotorer för att kunna köra på metanol.