Kategori: Miljö | Ekonomi | Fartygsutrustning

EU godkänner finländskt stöd för scrubberinstallationer

Europeiska Kommissionen har kommit fram till att ändringarna i den finländska miljöstödsförordningen är i linje med EU:s regler för statliga stöd. Deras syfte är framför allt att uppmuntra redarna att investera i ny miljöteknik.

– Den gamla förordningen gäller enbart för nybyggen. Nu kommer den också att omfatta efterinstallationer, förklarar Olof Widén, vd för Rederierna i Finland.

I praktiken innebär det att rederier i Finland kan få upp till 50 procent stöd för scrubberinstallationer i existerande fartyg under förutsättning att de är i funktion vid ingången till 2015. Enligt Widén har lagen ändrats så att den ska omfatta alla investeringar, även ballastvattenbehandling, men i statsbudgeten har det inte beviljats pengar för annat än scrubbers.

– Förordningen träder förhoppningsvis i kraft inkommande vecka. Man får inte göra en beställning förrän lagen träder i kraft, då kan man inte få stöd. Sedan skulle det gälla att hitta en fungerande scrubber också, säger Widén.