Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

En procents minskning av sjöfartens CO2-utsläpp

Den globala sjöfartens koldioxidutsläpp minskade med en procent under förra året, enligt en sammanställning från företaget Marine Benchmark. Bland segmenten minskade kryssningsindustrin sina utsläpp mest, med 45 procent.

De sammantagna koldioxidutsläppen från tank-, bulk- och containersegmenten ökade med 1,2 procent under 2020, med en minskning från containerdelen med 2,4 procent. Det uppger det göteborgsbaserade företaget Marine Benchmark som förser branschen med maritima data, i ett pressmeddelande.

Stor minskning för färjor och roro

De mindre segmenten motverkade dock ökningen av utsläpp, där kryssningsfartygens utsläpp upplevde den största nedgången – en minskning med 45 procent.

På grund av den svaga efterfrågan under pandemin så blev det även stor utsläppsminskning för färjor, roro och fordonsföretag, uppger Marine Benchmark.

”En varierande effekt”

– Coronaviruspandemin har haft en varierande effekt på sjöfarten, där tankers och bulkers i allmänhet utvecklats bra, medan andra sektorer mötte motvind när konsumenternas efterfrågan sjönk, säger Torbjörn Rydbergh, vd för Marine Benchmarks i pressmeddelandet. Han fortsätter:

– Medan det totala resultatet är en minskning av koldioxidutsläppen för förra året kan effekten vara tillfällig eftersom den nuvarande återhämtningen i den globala ekonomiska efterfrågan pekar på en starkare sjöfartsaktivitet under 2021.