Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Forskning | Passagerarsjöfart

Elfärjor – en bra affär

Det finns pengar att spara när det kommer till att satsa på elfärjor i kollektivtrafiken. Det framkommer i en ny undersökning.

Det medför inga extra kostnader att gå över till att köra med eldrivna färjor i kollektivtrafiken. Tvärtom kan det finnas pengar att spara. Det visar en ny förstudie kallad Fossilfri kollektivtrafik på vatten som forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har gjort med stöd av Lighthouse inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart.

– Framförallt för kortare sträckor verkar elektrifiering vara det bästa sättet att uppnå en fossilfri färjetrafik, säger Karl Jivén, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Liknande totalkostnad

I centrum för studien var elhybridfärjan Elvy som nyligen togs i drift i Göteborg. Resultatet blev att valet av framdrift och bränsle i form av fossilfria alternativ inte påverkade totalkostnaden för trafiken nämnvärt. Istället är det själva fartyget och driftskostnaden och då i synnerhet personalkostnaden, som står för de stora kostnaderna.

– Om totalkostnaden för persontransporter ska sjunka är det därför mer effektivt att arbeta med bemanningsfrågor, kostnadseffektiv design och upphandling av fartygen än att spara in på miljöåtgärder som övergången till fossilfri drift, säger Karl Jivén i pressmeddelandet.

Svårt att lösa infrastruktur

Det som däremot är ett hinder för att satsa på eldrift är att det ofta saknas infrastruktur för laddning. Ofta saknas den eleffekt som krävs i anslutning till kajerna, alternativt att den aktör som äger kajen inte prioriterar eller kan installera laddstationer.

– De rederier och branschorganisationer som vi har talat med tar alla upp tillgången på kajer och infrastruktur som ett problem. För att få till en fungerande laddinfrastruktur krävs samverkan på flera olika plan och mellan flera olika aktörer. Markfrågor och bygglov kan ofta vara ett större problem än själva laddtekniken, säger Karl Jivén i pressmeddelandet.