Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo

Eckerö Shipping avyttrar roro-fartyg

Eckerö Shipping har sålt roro-fartyget Transporter och i enlighet med tidigare avtal överlåtit Trader och Carrier.

Det åländska rederiet Eckerö Shipping överlät planenligt roro-fartygen Trader och Carrier till Finnlines efter senaste årsskifte och de har fått de nya namnen Finnmaster och Finncarrier. Fartygen ligger nu i Tallinn. Denna affär gjordes redan för ett år sedan. 

I Spanien

Roro-fartyget Transporter såldes innan årsskiftet till en köpare som inte är offentliggjord. Hon ligger enligt AIS-data från Marinetraffic för närvarande i Algeciras i Spanien. Fartyget är byggt i Norge 1991 och har 1.278 filmeters lastkapacitet.

Eckerö Shipping har därefter kvar roro-fartygen Shipper och Exporter i sin flotta. Till koncernen Rederiaktiebolaget Eckerö hör också Birka Cruises, Eckerö Linjen och Eckerö Line.