Fotograf: Destination Gotland

Kategori: Passagerarsjöfart | Hamn/Logistik

Destination Gotland vann miljardavtal

Efter en tid av spekulationer blev det på måndagen klart att Destination Gotland vinner upphandlingen om Gotlandstrafiken. Det nya avtalet med Trafikverket gäller i tio år och uppges vara värt en halv miljard kronor om året.

Färjetrafiken till och från Gotland kommer att bedrivas med en liknande trafiklösning som i dag, där Destination Gotland ska basera sin trafiklösning på tre fartyg. 

Ett av dessa fartyg blir ett nybyggt fartyg som ska drivas med LNG, något som enligt Trafikverket innebär att man kommer att göra ”stora miljövinster” jämfört med om man använder traditionellt bränsle.

Tre rivaler

Destination Gotland vann upphandlingen i hård konkurrens med två andra rederier.

– Jag är glad att vi nu är klara med upphandlingen av färjetrafiken. Destination Gotland har fått det fortsatta förtroendet att bedriva färjetrafik till och från Gotland. Upphandlingen har skett i konkurrens där tre anbud inkom, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i ett pressmeddelande.

Enligt Trafikverket har Destination Gotland uppfyllt samtliga upphandlingskrav och man poängterar att Gotlandstrafiken nu får ett nytt fartyg med modern och miljövänligare drift. 

Värt miljarder

Kontraktsbeloppet för Gotlandstrafiken uppgår till 498 miljoner kronor per år i fastpris.

– Statens kostnader för det nya avtalet beräknas bli samma som det nuvarande avtalet omräknat till samma prisnivå samtidigt som operatören nu tar en större bränslerisk, säger Gunnar Malm. 

Uppdraget för Gotlandstrafiken gäller från den 1 februari 2017 och tio år framåt.