Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö

I dag får Viking Grace vind i seglet

Viking Grace är det första passagerarfartyget i världen med mekaniskt rotorsegel. Det är Magnuseffekten som står för draghjälpen.

Detta moderna rotorsegel har utvecklats av det finländska cleantech-företaget Norsepower, och det första installerades på Bores roro-fartyg Estraden 2014. På Estraden finns sedan 2015 två 18 meter höga rotorsegel och deras tilläggsdragkraft uppges ha reducerat bränslekonsumtionen med drygt 6 procent.

Det rotorsegel som nu installerats på Viking Grace är 24 meter högt och har en diameter på 4 meter. Förberedande arbeten gjordes under en dockning i vintras och under denna vecka har själva seglet installerats. Fartyget är tillbaka i trafik torsdag kväll.

Magnuseffekten

Tekniken har varit känd i cirka 100 år och bygger på den så kallade Magnuseffekten. När seglet roterar drar dess yta till sig luft med mindre tryck på ena sidan än på den motsatta. Denna tryckskillnad ger upphov till en dragkraft som får fartyget att röra sig. Seglet fungerar automatiskt och systemet stängs av om vindriktningen eller vindhastigheten blir ofördelaktig för fartyget.

Minskar CO2-utsläpp

Med hjälp av rotorseglet beräknar Viking Line att koldioxidutsläppen, beroende på vindförhållandena, kommer att minska med så mycket som 900 ton per år.

– Det här är en stor dag för oss. Som ett åländskt rederi lever vi av havet och att främja dess välmående är mycket viktigt för oss. Vi vill vara föregångare när det gäller att utnyttja lösningar som minskar miljöbelastningen. Det finländska företaget Norsepower har utifrån det mekaniska rotorseglet utvecklat en världsledande innovation som kan minska bränsleförbrukningen och vi tycker det är jättefint att vi kan ta i bruk denna innovation på Viking Grace som första passagerarfartyg i världen, kommenterar Viking Lines vd Jan Hanses i ett pressmeddelande.

Installeras på nybygge

Även på Viking Lines nybygge, som färdigställs 2020, installeras rotorsegel från Norsepower. I takt med att miljökraven har skärpts och materialen och de teknologiska lösningarna har utvecklats har tekniken kring rotorsegel blivit aktuell och intressant, uppger företaget.

– För Norsepower är det en stor glädje och ära att få göra Viking Grace ännu mer miljövänlig med hjälp av vår nya rotorsegelteknik. De sista rederierna i världen som trafikerade med traditionella segelfartyg var en gång i tiden åländska och det är fint att åländska Viking Line nu är en föregångare när de gäller att ta i bruk denna moderna hjälpsegelsteknologi. Viking Line och Norsepower har bedrivit ett förstklassigt samarbete när det gäller att anpassa Norsepowers rotorsegel för Viking Grace och att ro detta projekt i hamn, säger Norsepowers vd Tuomas Riski.