Fartyget Ternvag redo för anlöp i Göteborgs hamns energihamn. Med coronavirusets framfart har rutinerna för fartygsanlöp förändrats i hamnen.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Corona skyndar på digitalisering

Redan under förra året införde Göteborgs hamn digitala system för att minska fysiska möten, en utveckling som har påskyndats under coronapandemin.

Arbetet med att öka automatisering och digitalisering är ett högprioriterat mål i Göteborgs hamn, och flera av de initiativ som redan är införda har haft extra positiva effekter under coronapandemin, uppger hamnen i ett pressmeddelande.

Ett exempel är det digitala systemet Permesso som infördes under 2019. Det har lett till att administration och fysiska möten kring utfärdande av arbetstillstånd för entreprenörer drastiskt kunnat minska. APM Terminals automatiska gater för lastbilar i containerterminalen är ett annat exempel som effektiviserat driften och minskat behovet av fysiska interaktioner.

”Acceptansen har ökat under corona”

Acceptansen för den här typen av lösningar har ökat nu under coronasmittan, uppger Malin Collin, vice vd för Göteborgs hamn. Hon säger att det först och främst handlar om att effektivisera och visualisera godsflöden och trafik till och från hamnen.

– Detta är en av våra viktigaste frågor och vi har dedikerade resurser till detta. Bland annat tittar vi på hur artificiell intelligens kan utnyttja historik för att förutse händelser och bidra till snabba beslut. Kan vi förbättra planering genom datadrivna beslut, visa trender och förutspå händelser så finns förutsättningar för ett effektivare gods- och transportflöde både på land- och sjösidan.

Ändrar rutiner

Coronaviruset har tvingat hamnar runt om i världen att ändra sina rutiner. I normalfallet sker en rad fysiska interaktioner mellan besättning och hamnarbetare. Det kan handla om att gå igenom lastens kvalitet, olika tillstånd, safetychecklistor och notice of readiness inför lastning eller lossning. En ökad användning av befintliga digitala verktyg har varit en del av hamnarnas lösning för att kunna upprätthålla ett effektivt arbetsflöde under pandemin.

”Kan bli effektivare på sikt”

– Hela systemet vid lastning och lossning är traditionellt sett uppbyggt på att människor möts. Det är det som är intrimmat och som går snabbast idag. Att nu snabbt ändra på det innebär att man kan tappa tid. Men kan vi få till nya rutiner, nya system och se till att fler saker utförs simultant istället för att ta en sak i taget kan vi nog snarare bli effektivare på sikt, säger Dan-Erik Andersson, operationell chef i Energihamnen i Göteborg, enligt hamnens pressmeddelande.