Flaggar svenskt.

Fotograf: Dennis Holmgren Wänberg

Kategori: Färjetrafik

Byter flagg från tysk till svensk

Sedan den 1 juli seglar Stena Lines Trelleborgsfärja Mecklenburg-Vorpommern under svensk flagg. Det är en del av rederiets globala översyn av fartygsflaggor.

– Våra tågfärjor är en viktig del av svensk infrastruktur som nu seglar med den svenska flaggan i topp. Att ha alternativ till fasta förbindelser med järnväg är viktigt för svensk industri, vår import och export men också för Sveriges beredskap, säger Carl Mårtensson, presschef på Stena Line, i ett pressmeddelande.

Färjan Mecklenburg-Vorpommern var Stena Lines sista färja med tysk flagg, efter att linjen mellan Trelleborg och Sassnitz lades ner under 2020. Färjan är byggd 1996 och är 200 meter lång med kapacitet för 600 passagerare, 440 bilar och 3.200 meter lastdäck, varav 945 meter tågräls.

Har seglat under hela pandemin

Tillsammans med tågfärjan Skåne seglar Mecklenburg-Vorpommern på Stena Lines linje mellan Trelleborg och Rostock med tre till fyra avgångar per dygn och har gjort det under hela pandemin. Linjen utgör en viktig infrastruktur mellan Sverige och kontinenten, då de två färjorna är Sveriges sista tågfärjor i trafik mellan Sverige och Tyskland.

Det fysiska flaggbytet skedde enligt pressmeddelandet den 1 juli i Trelleborg med den svenska och tyska besättningen närvarande. Ny hemmahamn blir Trelleborg. Flaggbytet ska inte ha inneburit någon arbetsbrist i den svenska eller tyska verksamheten.

”Stärka vår konkurrenskraft”

– Att flagga Mecklenburg-Vorpommern svenskt är en del av vår globala översyn av fartygsflaggor för minska kostnader och komplexitet och samtidigt stärka vår konkurrenskraft och flexibilitet. Mecklenburg-Vorpommern var den sista tyskflaggade färjan i vår flotta och från och med nu är samtliga åtta fartyg som trafikerar mellan Sverige, Tyskland och Danmark svenskflaggade, säger Carl Mårtensson.