Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Bygget av LNG-terminal igång

Den planerade LNG-terminalen i Göteborgs hamn har tagit ännu ett steg närmare att bli verklighet – detaljplanen är godkänd och arbetet på den aktuella tomten är igång.

Göteborgs Stad har godkänt detaljplanen och rivningsarbeten har påbörjats på tomten för att bereda plats för terminalen som ska uppföras vid Energihamnen. Målet är att kunna erbjuda LNG från och med 2015 då det nya svaveldirektivet träder i kraft i Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön.

EU-pengar

I oktober 2013 beviljades Göteborg och Rotterdam 305 miljoner i EU-pengar för att bygga upp en fungerande LNG-infrastruktur. Stödet ligger inom TEN-T, merparten av pengarna som ska investeras i Göteborg går till Swedegas och Vopak som står bakom terminalen. Ägandet sker i gemensamt bolag.

Kapaciteten kan komma att uppgå till totalt 30.000 kubikmeter, med möjlighet till utökning i takt med att marknaden utvecklas. Bunkringen kommer att ske ship-to-ship. Terminalen i Göteborgs hamn kommer att bygga på principen ”open access”, vilket innebär att alla som är intresserade av att leverera LNG till den svenska marknaden kan köpa kapacitet i terminalen.

Full containment tank

Anläggningen ska bestå av vakuumisolerade, trycksatta lagringstankar och en lagringscistern. Cisternen är planerad att bli av typen ”full containment tank” vilket betyder att den har en inre tank av rostfritt stål för den nedkylda vätskan och ett yttre hölje av armerad betong.