Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Bunkerpriser minskar Tallinks vinst

Trots volymrekord för både passagerare och frakt påverkades Tallinks resultat negativt av högre bränslekostnader, lägre charterintäkter och en längre dockning.

Tallinks oreviderade konsoliderade intäkter minskade med 1,8 procent under 2018 till 949,7 miljoner euro (967,0 miljoner euro 2017) och bolagets oreviderade nettovinst uppgick till 40,0 miljoner euro (46,5 miljoner). De totala intäkterna från bolagets kärnverksamhet ökade emellertid med 0,7 miljoner euro under 2018, och uppgick till 883,7 miljoner euro.

”År av kontraster”

– 2018 var ett år av kontraster för Tallink Grupp. Å ena sidan uppnådde vi nya rekord vad gäller transporterade passagerare, fraktenheter och antal utförda resor. Jag är särskilt nöjd med att rutterna Estland–Finland, med betydande konkurrenstryck och andra utmaningar på vägen, har sett ett ökat passagerarantal, till och med ett rekordantal. Det är tydligt att utvecklingen av våra tjänster på dessa nyckelrutter mellan våra två länder har lönat sig och det finns goda förutsättningar för framtida utveckling av området, säger Paavo Nõgene, vd på Tallink Grupp, i ett pressmeddelande.

Dyrare bunker

Paavo Nõgene tillägger att flera faktorer har påverkat det finansiella resultat negativt. En av orsakerna var en längre dockning än planerat för Baltic Princess.

– Vårt totala resultat för året nådde inga nya rekord. En av faktorerna var minskade charterintäkter, eftersom vi för närvarande endast har ett fartyg utchartrat i stället för tre som under föregående år. Det är emellertid klart att den största inverkan på vår vinst förra året kom från väsentligt ökade bränslekostnader, vilka var 16,6 miljoner euro högre än 2017. Vi vidtar givetvis ett antal åtgärder för att minska effekterna av globala prisfluktuationer på vår verksamhet, men bränslekostnaderna kommer oundvikligen alltid att utgöra en betydande del av våra kostnader.

Hektisk tid

Gruppens totala investeringar år 2018 uppgick till 36,4 miljoner euro. Paavo Nõgene uppger även att Tallink i början av 2019 har haft en hektisk tid då flera fartyg genomgått både tekniska och allmänna uppgraderingar av passagerarområden och hytter ombord.

– De syftar till att erbjuda ännu mer och en ännu bättre service till våra nuvarande och framtida kunder. På samma sätt har vi för en kort tid sedan tagit in ny energi i Tallink Grupps koncernledning. Jag är säker på, att vi med vår uppgraderade flotta, hotell och med ett fokuserat och motiverat professionellt team, kommer göra vårt bästa för att leverera de resultat som förväntas av oss under 2019, Tallink Grupps 30-årsjubileum.

Rekord

Tallink Grupp noterade rekord vad gäller både antal passagerare och fraktenheter under 2018. Det totala antalet passagerare var 9.756.611 under 2018, vilket är marginellt fler än året innan. Ökningen av antalet transporterade fraktenheter var mer betydande – 5,7 procent jämfört med 2017. Antalet uppgick till nästan 385.000 transporterade fraktenheter under 2018.