Kategori: Miljö | Regelverk

Brittisk oro för svavelregler

De nya regler som kommer att gälla för svavelinnehållet i bunkeroljan kan leda till upp mot 2.000 förlorade jobb och ett omfattande modalskifte från sjö till land som i sin tur kan innebära stängning av en del närsjöfartslinjer.

Det är slutsatsen i en konsultrapport med stöd av den brittiska redareföreningen. Bakgrunden till rapporten är ett ministermöte förra året där UK Chamber of Shipping ombetts ta fram ett underlag för konsekvenserna av de nya reglerna för brittisk sjöfart.

Enligt rapporten är lågsvavlig olja huvudalternativet i det kortare perspektivet. Det kommer att lägga ytterligare GBP 300 miljoner på bunkernotan per år. För att kompensera krävs frakt- och biljettintäktshöjningar med upp till 29 procent.

Samtidigt kommer de landburna dieselbrukarna att få se en kostnadshöjning med upp till GDP 700 miljoner. Trots detta räknar rapportskrivarna med att sjöfarten kommer att tappa 1,3 till 3,6 miljoner ton gods till landtransporterna.

Flera av de närsjöfartslinjer som hotas är mindre och unika. Om dessa läggs ned kommer en del regioner att tappa i attraktionskraft för företagsetableringar hävdar författarna.

UK Chamber of Shipping kommer att presentera rapporten vid ett ministermöte den 20 mars. Då kommer man att föreslå ett undantag för de hotade linjerna fram till 2020.

Kommentarer

  • Ingvar Bergman

    England har ju trots allt hela västkusten inkl Liverpool, som nu bygger en andra container-terminal, utanför SECA-området och kan styra mycket av sin import/export dit samt har korta gångtider från ost- och sydkusten till ’fritt vatten’ F.ö märkligt att inte hela UK och Irland inlemmats i SECA. De verkligt stora kostnaderna för 0,1% oljan drabbar de industrier som ligger längst in i SECA, dvs svensk och finsk basindustri, där en Panamax-bulker får en ökad bunkerkostnad på ca SEK 2 miljoner för en last från Bottenvikshamn.till exempelvis Asien. Många redare kommer att avhålla sig från att offerera pga att man varken kan eller vill ha två olika typer bunkers ombord, vilket driver upp fraktraten ytterligare.
    Ett uppskov till 2020 i likhet med sydeuropa vore skäligt och ger möjlighet till att ytterligare för-fina tekniken för reducerade utsläpp eller byggandet av fartyg för t ex LNG-drift..

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.