Fotograf: Peter Beentjes, Marine Traffic

Kategori: Haveri | Tank

Brand ombord på tanker i Östersjön

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral mottog på tisdagsmorgonen ett nödlarm om brand på tankfartyget NS Point. 

Kem- och produkttankfartyget NS Point ska enligt Sjöfartsverket ha kommunicerat med ett närliggande fartyg som i sin tur ska ha kontaktat JRCC om ”fire and explosion” i maskinrummet.

Aktiverade CO2

Strax efter sex på morgonen bekräftade NS Point rökutvecklingen, men de önskade ingen assistans. De ska då ha befunnit sig cirka 80 nautiska sjömil österut från Kalmar. Vid halv tio ska det inte ha varit något rökutveckling från fartyget. NS Point ska då också, enligt Sjöfartsverket, ha berättat att det brunnit i en av tre motorer. Maskinisten ska tidigt ha utrymt maskinrummet och aktiverat CO2 från bryggan för att släcka. 

Ingen skadad

Räddningshelikoptrar och assistens från Lettland fanns på plats under morgonen. Från tolv på dagen fanns även Kustbevaknings KBV 002 Triton på plats vid haveristen. Då pågick ventilering och därefter skulle inventering av eventuella skador genomföras. Fartyget hade vid tillfället ingen last och de 22 i besättningen uppges alla må bra. Liberiaflaggade NS Point är 176 meter långt, 31 meter brett och har en dödvikt på 40.149 ton.