Kategori: Forskning

Big data kan förbättra brandsäkerheten

En förstudie från Lighthouse och Trafikverket har tittat närmare på hur big data och information från uppkopplad last kan förbättra brandsäkerheten ombord på fartyg.

En fartygsbrand som upptäcks tidigt har störst chans att sluta väl. Problemet är att många bränder kan vara svåra att upptäcka innan det är för sent. En förstudie från Lighthouse och Trafikverket har tittat på förbättringar av dagens brandsäkerhetssystem och visionen om ett integrerat informationssystem.

Inte bara brandsensorer

– Vi ställde oss frågan vilken information som finns på ett fartyg som dels kan hjälpa till att upptäcka en brand, dels ge beslutsstöd för att bekämpa den. Och den informationen kommer nödvändigtvis inte bara från brandsensorer, utan är mycket bredare. Den skulle kunna komma från andra fartygssystem, som till exempel ventilation och dörrar, men också från uppkopplade bilar och last, säger Mikael Hägg på RISE som lett arbetet med förstudien AI-based Fire safety system using Big Data, som gjorts inom ramen för Trafikverkets branschprogram Hållbar Sjöfart som drivs av Lighthouse, i ett pressmeddelande.

Containerbränder svårast

Hur fartygsbränder upptäcks verkar enligt förstudien variera mellan olika fartygstyper. På roro-fartyg visar flera olycksutredningar att bränderna upptäckts ganska tidigt av människa eller detektorer och alarm. Ombord på containerfartyg däremot upptäcktes bränderna i samtliga fem undersökta fall senare, och då alltid manuellt, exempelvis när besättningen går vaktrundor.

– Ett problem med containrar är att man vet väldigt lite om lasten. Man vet om de innehåller farligt gods men inte så mycket mer, säger Mikael Hägg.

Uppkopplad last en viktig del

Forskarna tror därför att smart och uppkopplad last blir en viktig del i framtidens brandsäkerhetssystem. Enligt Lighthouse är detta dock ett känsligt område eftersom lastägare på grund av stöldrisk inte nödvändigtvis vill avslöja vad som finns i deras containrar.

– Det finns säkerhetsaspekter, kommersiella aspekter och juridiska aspekter kring det här som måste lösas, säger Mikael Hägg. 

Minska mängden larm

En annan utmaning är enligt forskarna att integrera all information för att minimera antalet larm ombord, så kallad alarm management. På dagens fartygsbryggor larmar det till höger och vänster och alla larm är inte lika viktiga.

– Operatören ska förstå när det smäller till på allvar och få en bra överblick kring vad som händer. Med big data finns stora möjligheter att skapa ett beslutsstödssystem och så småningom kanske ett helt automatiserat brandsäkerhetssystem, säger Mikael Hägg.

Hela rapporten från förstudien finns här