Ett förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas idag ut på remiss.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Forskning | Politik

Besvikelse över forskningsanslagen

2018 års anslag för sjöfartsforskning ligger kvar på samma nivå som förra året. Kompetenscentret Lighthouse tycker att det är för snålt.

Av Trafikverkets regleringsbrev för år 2018 framgår att regeringen totalt avsätter 55 miljoner kronor för forskning och innovation (FoI) inom sjöfartsområdet. Anslagsnivån är oförändrad sedan förra året. 

Hoppades på mer

– Vi hade hoppats på en ökad satsning på sjöfarten från regeringens sida med tanke på de ambitioner man har att exempelvis nyttja sjöfarten mer genom överflyttning av gods, säger Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse.

Beslut om finansiering av sjöfartsforskning ska Trafikverket göra tillsammans med Sjöfartsverket, enligt regleringsbrevet. Båda myndigheterna har uttryckt att ambitionerna för FoI inom sjöfart behöver öka. Sjöfartsverket har enligt Lighthouse i inspel till Trafikverket menat på behovet ligger på minst 105 och helst 200 miljoner kronor.

Sverige ligger lågt

– Sverige har antagit en ny klimatlag och vi har i första skedet 12 år på oss att minska transportsektorns utsläpp till 70 procent av vad de var 2010. Sjöfarten har ju bedömts ha en viktig roll i den omställningen och det kommer kräva ökade satsningar på sjöfarts-FoI, säger Åsa Burman.

Lighthouse skriver på sin hemsida att våra skandinaviska grannländer anslår betydligt mer pengar inom området – i Norge var siffran för 2017 169 miljoner NOK.