Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | Regelverk

Klart med ersättning för id-kontroller

Regeringen beslutade på onsdagen att bevilja transportörer ersättning för kostnader i samband med id-kontroller.

Regeringens förslag i höständringsbudgeten om att avsätta ett belopp på upp till 139 miljoner kronor för kostnader i samband med id-kontroller under år 2016 har nu godkänts av riksdagen. Förordningen ger transportörer rätt att ansöka om ersättning för kostnader som utförs enligt regeringens föreskrifter om id-kontroller.

”Efterfrågat”

– Det är glädjande att vi nu kan presentera en färdig ordning för hur transportörerna kan ansöka om ersättning för sina kostnader för att utföra id-kontroller. Detta har efterfrågats av de berörda aktörerna alltsedan bestämmelserna infördes i januari 2016, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Behöver styrkas

Ersättning lämnas för skäliga kostnader som operatörer av buss, tåg eller passagerarfartyg har haft för att utföra id-kontroller, något som under året har mött en del kritik. Kostnaderna ska kunna styrkas och ansökan om ersättning prövas av Trafikverket och lämnas i efterskott efter att giltighetstiden för en period av id-kontroller har löpt ut.

Nio månader

Trafikverket bestämmer när ansökan ska lämnas, dock senast nio månader från att en id-kontrollsperiod är avslutad. Period 1 omfattar 4 januari 2016 – 3 juli 2016. Period 2 omfattar 4 juli 2016 – 3 november 2016.

Noteras kan att regeringen i början av november beslutade att förlänga id-kontrollerna med ytterligare tre månader – till den fjärde februari 2017.