Intill den uppmärksammade skadan i Estonias skrov har forskarna upptäckt framstickande berggrund.

Fotograf: Stockholms universitet

Kategori: Haveri

Berggrund kan ha orsakat hålen i Estonia

Bergrund som sticker upp på havets botten kan förklara de hål som upptäckts i Estonias skrov. Det framgick när Stockholms universitet presenterade sina slutsatser av de undersökningar som genomförts under sommaren.

Under en vecka i juli genomförde forskare från Stockholm universitet en undersökning av Estonias vrakplats med universitetets forskningsfartyg R/V Electra, på uppdrag av Statens haverikommission och den estniska motsvarigheten Estonian Safety Investigation Bureau. Uppgiften var att kartlägga havsbotten och geologin runt vraket samt Estonias nuvarande position inför ytterligare undersökningar.

När professor Martin Jakobsson vid Institutionen för geologiska vetenskaper presenterade universitetets slutsatser under en presskonferens på tisdagen framgick att de uppmärksammade hål som upptäckts i Estonias vrak, och varit föremål för olika teorier, kan ha uppkommit på naturlig väg genom fast berggrund som sticker fram på botten.

I en sluttning

Undersökningarna visar enligt Martin Jakobsson att Estonia ligger i en sluttning som huvudsakligen är täckt av sediment, men fast berg bedöms sticka fram mycket nära de omtalade hålen. 

– Vi har studerat så noga vi har kunnat och vi tror att det finns berggrund nära platsen för de två största hålen längs fartygets norra sida. Vi ser inte att det skulle vara något annat. Vi har som sagt inga ämnesprover men det har den yta och de typiska slag man ser i berggrund, sa Martin Jakobsson under presskonferensen, och fortsatte:

– Det tycks finnas bucklor i skrovet på de platser som ligger nära det vi uppfattar som berggrund, mellan hålen.

Enligt Jakobsson finns starka indicier på att vraket har ändrat position över tiden. 

– Den påbörjade övertäckningen gör det ännu svårare att dra några tydliga slutsatser då de dumpade en hel del sand och grövre material i området, särskilt på södra sidan av vraket, säger Martin Jakobsson.

”Behövs fler utredningsåtgärder”

Haverikommissionens ställföreträdande generaldirektör Jonas Bäckstrand delar uppfattningen att mycket tyder på att skadorna har orsakats av den uppstickande berggrunden, men säger enligt SVT att det behövs fler utredningsåtgärder innan det går att bekräfta.

Undersökningarna på platsen där Estonia ligger kommer att fortsätta i vår.