Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Viking Line förbättrar halvårsresultatet

Viking Line förbättrar halvårsresultatet markant, men redovisar röda siffror, vilket inte är anmärkningsvärt med tanke på säsongsvariationerna.

Viking Line ökade marginellt sin omsättning under första halvåret 2019, då koncernen omsatte 227,0 miljoner euro jämfört med 225,7 miljoner euro motsvarande period året innan. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och uppgick till -8,8 miljoner euro (-13,5 miljoner). Räkenskapsperiodens resultat före skatter var likaså märkbart bättre än i fjol, men negativt, -11,0 miljoner (-15,2 miljoner), vilket rederiet uppger att är normalt för farjerederier. Däremot var resultatet före skatter för andra kvartalet positivt och märkbart bättre än i fjol, 4,4 miljoner (0,9 miljoner).

Bästa halvåret sedan 2015

Viking Lines vd Jan Hanses är nöjd med rederiets resultatutveckling.

– Vi är rätt nöjda med resultatet. Det är vårt bästa halvårsresultat sedan 2015 och det näst bästa sedan 2010, säger han till Sjöfartstidningen.

Kvartal tre avgörande

Viking Line uppger att konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Vidare påpekar rederiet att det är resultatet för kvartal tre som har en avgörande betydelse för årsresultatet.

Dessutom påverkar den svenska kronans kursutveckling koncernens resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019 motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Med reservation för nämnda osäkerhetsfaktorer bedömer koncernledningen att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018.

Frakten ökar

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 2,77 miljoner (2,84 miljoner). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 31,4 procent (31,6 procent). Antalet fraktenheter ökade till cirka 69.000 (65.500). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 19,0 procent (17,9 procent). På Viking LInes fartyg transporterades därtill 300.500 (295.200) personbilar.