Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Regelverk | Ekonomi

Avgiftsmodellen godkänd av EU

Sjöfartsverkets planerade nya avgiftsmodell har fått grönt ljus av EU-kommissionen. Verket kan därför fortsätta arbetet mot införandet 2018.

2016 beslutade Sjöfartsverkets styrelse om att införa en ny modell för lots- och farledsavgifter, med förutsättningen att EU-kommissionen inte ansåg att modellen var problematisk ur statsstödshänseende.

Men så var inte fallet och i början av april godkände kommissionen förslaget.

”Kan fortsätta arbetet”

– Det är bra att vi har tagit detta kliv och att vi nu kan fortsätta arbetet med att införa den nya och förenklade avgiftsmodellen, säger Sjöfartsverkets chefsstrateg Sven Carlsson.

Den nya avgiftsmodellen införs, enligt Sjöfartsverket, för att säkerställa att myndighetens ekonomi hålls i balans. Myndigheten hoppas att den nya modellen ska leda till ”stabilare intäkter för Sjöfartsverket, bibehållen konkurrenskraft för svenskt näringsliv, ökad förståelse för Sjöfartsverkets avgiftsmodell hos kunderna samt minskad miljöpåverkan”.

Införs i början av 2018

I dag baseras fartygens avgifter på deras bruttodräktighet. Men i och med den nya modellen kommer fartygen delas in i olika dräktighetsklasser baserat på nettodräktighet. Enligt verket speglar nettodräktigheten fartygens intjäningsförmåga bättre än bruttodräktigheten.

Om allt går som planerat införs den nya modellen 1 januari 2018.