Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Miljö

Avgifterna motverkar miljömålen

Enligt de politiska miljömålen ska mer gods gå på köl, men i fallet Vänertrafiken flyttar godset snarare från sjö till väg och den direkta orsaken är Sjöfartsverkets avgifter, enligt en debattartikel.

Sjöfartsverkets avgifter ”är direkt kontraproduktiva gentemot de politiska målen om ett hållbart samhälle, att flytta gods från väg till sjöfart och att skapa välstånd genom ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv”, det skriver föreningen Svensk Sjöfarts ordförande Håkan Johansson, dess vd Rikard Engström och Johan Källsson, vd på Erik Thun i en debattartikel på politiksajten Altinget.

Högre transportpriser

Skribenterna påpekar att Sjöfartsverket tar ut över 350 miljoner kronor mer i årliga avgifter nu än 2016. De använder exemplet Thun för att visa hur det påverkar lastägare att välja bort sjöfarten när den blir för dyr. För Vänertrafiken har farledsavgifterna ökat med 72 procent och lotsavgifterna med 87 procent i och med Sjöfartsverkets höjda avgifter och förändrade beräkningsmodell. Ökningarna har medfört höjda transportpriser, vilket har gjort att godsvolymerna minskat med 17 procent.

Slår hårt

”Detta resulterar i ökad trängsel på spåren och fler lastbilar på vägen, men också att en del av godset aldrig transporteras eftersom efterfrågan på produkterna minskar när transportkostnaden ökar. Det drabbar näringslivet, Sveriges konkurrenskraft och arbetstillfällena och det slår hårt mot det segment som politiken sätter stort hopp till för att avlasta landinfrastrukturen”, skriver debattörerna.

Läs hela debattartikeln på Altinget, som i dagarna också skriver om debatten kring sjöfartens utsläpp.