Merete Maersk på väg ut från Göteborgs hamn.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Återhämtning i Göteborgs hamn efter coronatapp

Containervolymerna i Göteborgs hamn är oförändrade medan andra segment visar på återhämtning från nedgång tidigare under året. Det visar årets volymsiffror till och med september.

Containervolymerna, antalet containers uttryckt i TEU, i Göteborgs hamn är stabila till och med september i år, uppger hamnen i ett pressmeddelande. Tredje kvartalet isolerat visar dock på en nedgång med nio procent, och det var sommarmånaderna som stod för tappet. Den svenska industrin gick för högtryck under våren men minskade produktionen under sommaren för att möta effekterna av covid-19, vilket i sin tur påverkade antalet containers över kaj.

”Positiva signaler från marknaden”

– Men det ser ljusare ut från september och inte minst nu när vi blickar framåt över de kommande månaderna, säger säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet. Han fortsätter:

– Signalerna från marknaden är positiva och vi förväntar oss större volymer generellt sett och ett plusresultat i containersegmentet när vi stänger året. Även om det förstås finns en oro kring eventuella efterverkningar av en andra pandemivåg.

Antalet hanterade roro-enheter till och med september har minskat med elva procent jämfört med samma period 2019, enligt hamnens pressmeddelande. Året inleddes med en avmattning, men siffrorna för det tredje kvartalet (minus sex procent) visar på att den nedåtgående kurvan planar ut.

Tydlig återhämtning

Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn gick ner med 19 procent under årets första nio månader. Det stora coronatappet kom under andra kvartalet då hanteringen nästan halverades jämfört med samma period 2019. Det tredje kvartalet visar dock en tydlig återhämtning, även om volymerna då minskade med åtta procent jämfört med samma period förra året.

Göteborgs hamn skriver att de största covid-19-effekterna syns i persontrafiksegmenten kryssning och färja. Högsäsongen som faller in under sommaren i de båda segmenten har i princip uteblivit, vilket för persontrafiken på färja inneburit en minskning med 66 procent till och med september.