Fotograf: Melker Dahlstrand

Kategori: Regelverk | Container | Passagerarsjöfart

Ännu ett steg mot inre vattenvägar

Regeringens arbete med att införa EU:s regelverk om inre vattenvägar i Sverige går planenligt vidare. På måndagen överlämnades propositionen ”Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar” till riksdagen. 

Propositionen är – som Sjöfartstidningen tidigare har skrivit – en del i den handlingsplan för sjöfarten som regeringen presenterade i januari och syftar till att utveckla de inre sjötransporterna.

Försvagad konkurrenskraft

Bakgrunden till propositionen är att Sverige i dagsläget tillämpar samma regelkomplex för de inre vattenvägarna som för havssjöfarten, främst beroende av säkerhetsskäl då framför allt Vänern och Mälaren ansetts vara vattenvägar av havskaraktär. Kritikerna har dock menat att detta lett till onödigt höga kostnader för de svenska rederierna och försvagat deras konkurrenskraft gentemot andra transportslag. 

Om propositionen som nu har överlämnats till riksdagen får bifall kommer Sverige – i likhet med övriga Europa – istället att få olika regelverk för inlandssjöfarten och havssjöfarten, något man hoppas ska leda till mer rättvisa villkor mellan transportslagen och ett bättre utnyttjande av de inre vattenvägarna. 

Stora möjligheter 

I propositionen skriver man att det framför allt finns näringspolitiska skäl till att regelverket om inre vattenvägar införs i Sverige, och att företrädare för den svenska sjöfarten ser stora möjligheter att utveckla de inre sjötransporterna om regelverket införs. 

Man skriver också att genomförandet av EU:s regelverk kommer att skapa nya förutsättningar för sjöfartsbranschen att utveckla såväl gods- som passagerartrafik på de inre vattenvägarna.  

Delegering av besiktning

I propositionen föreslås också att Transportstyrelsen ska kunna överlåta besiktningen och certifieringen av fartyg avsedda för inre vattenvägar till erkända klassificeringssällskap. 

De ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) som krävs för att genomföra EU:s direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart föreslås träda i kraft den 1 september 2014. 

Det är ännu inte bestämt något datum då riksdagen ska fatta beslut om propositionen.

Kommentarer

 • Inte Förvånad

  Som vanligt inom sjöfarten SAFETY FIRST (så länge det inte kostar någe)

  • Hängslen och svångrem

   Tja det har jag faktiskt svårt att tro på, det finns ett engelskt ordspråk som jag tror dom flesta seriösa redare lever efter: ”If you think safety is expensive, try an accident!!!”

   • Rickard

    Instämmer! Det är inte många allvarliga olyckor som skett i skärgårdstrafiken i modern tid. Jämför med vägtrafiken, både gods o pass-trafik. Där kör man över folk på torgen, det är inte många bussar som håller i en besiktning osv. Trots detta straffar man ut sjöfarten med all sköns pålagor, dyra inspektioner, godtyckliga regeltolkningar, extremt hårda behörighetskrav för sjöfolket med ockerpriser på fortbildning, ja, listan kan göras lång.

    Nej, diskriminering av en hel bransch och yrkesmän/kvinnor är vad det är.

 • Anonymous

  Har en bekant som trodde att alla fartyg som passerade genom skärgården hette ”No Smoking”…

 • Boris

  Mälaren har då rakt inte havs karaktär. Vänern kan det blåsa upp rejält på.
  Sen är ju risken att det kommer in en massa holländare. Det är bättre om trafiken genererar svenska jobb. Inte hollänska.

 • Sailor

  Tycker är god tid att det blir billigare för Svenska Rederier som bedriver skärgårdstrafik att få lindrigare säkerhetskrav. Det kostnader som är idag är ju helt horribla, jag kommer ihåg förra våren när jag arbetade på en 20m lång skärgårdsbåt och bara en inspektion av livflottarna skulle kosta uppemot 50tkr. Det är ju fruktansvärt mycket pengar för en grej som inspektionen gör på någon dag..

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.