Arkiv

  • Studie. Landets försörjningsförmåga vid kristider är hotad, kunskapen om sjöfart minskar och miljardbelopp går förlorade. Det är några av konsekvenserna av utflaggningen enligt en ny förstudie från Lighthouse.