Fotograf: Patrik Olsson

Kategori: Fartygsutrustning | Ekonomi | Miljö

AI-assistent minskar bränsleförbrukning

Med hjälp av AI minskar bränsleförbrukningen med 2-3 procent, det visar Stena Lines pilotprojekt på Stena Scandinavica. 

Närmre 20 procent av Stena Lines kostnader utgörs av rederiflottans bränsleförbrukning. Något som kan minska de närmaste åren efter att alla 37 fartyg har fått installerat AI-assisten Stena Fuel Pilot ombord och ska vara färdigt senast 2021. Det hela började som ett pilotprojekt 2018 på Stena Scandinavica men sedan i oktober kör även Skåne, som går mellan Trelleborg och Rostock, med hjälp av AI.

– Detta projektet är ett bevis på hur viktigt det är att kombinera människan och maskinen för att utvecklas. Det skulle inte vara möjligt om det inte vore för ett fantastiskt samarbete mellan våra AI-experter och en mycket erfaren och hängiven kapten och hans besättning på Stena Scandinavica, säger Jari Virtanen, ansvarig för Stena Lines digitala transformation i ett pressmeddelande.

Samarbete mellan AI-experter och sjökaptener

Jari Virtanen menar att projektet i sig är ett bevis på hur viktigt det är att kombinera människa och maskin för att utvecklas. Sida vid sida har Lars Carlsson, AI-chef på Stena Line, och Jan Sjöström, befälhavare på Stena Scandinavica, arbetat för att utveckla och lära upp AI-assistenten. I ett kort videoklipp från Stena Line menar han också att det inte finns en anledning att frukta AI, den artificiella intelligensen är till för att hjälpa oss människor, inte för att ersätta oss.

Dela med sig erfarenheter

– Att planera och köra säkert och bränsleeffektivt är ett hantverk som tar lång tid att lära sig. Övning ger färdighet och det krävs många långa timmar på bryggan för att bli bra på det. Med hjälp av AI kan vi snabba på den inlärningskurvan för nya kaptener men också bli bättre på att köra mer bränsleeffektivt, vilket i slutänden innebär en mer hållbar resa, säger Jan Sjöström.

Nu ser Jan Sjöström fram emot att dela med sig de nyvunna erfarenheterna och insikterna till kollegor om vinsterna med AI-teknologi till sjöss.

Systemet förutser optimal rutt

Tidigare har Sjöfartstidningen berättat om pilotprojektet, som genomfördes tillsammans med teknikföretaget Hitachi. AI-assistenten fungerar som så att den går igenom olika scenarion och tar till hänsyn exempelvis strömmar, väderförhållande, vattendjup och hastighet för att sedan bestämma en optimal rutt.