Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Åbo hamn kan få LNG-terminal

Neste Jacobs och Åbo Hamn utreder möjligheterna att etablera en LNG-terminal i Åbo.

Teknologi-, planerings- och projekteringsföretaget Neste Jacobs Oy har avtalat med Åbo Hamn om att utreda möjligheterna att bygga en LNG-terminal i hamndelen Pansio i Åbo. Terminalen skulle skapa möjligheter att utöka användningen av LNG inom fartygstrafiken, men även inom vägtrafik och industri. 

– Åbo Hamn anser att detta är ett viktigt projekt, eftersom LNG handlar om framtiden och vi vill vara med och främja användning av LNG i Åboregionen. Åbo har redan goda erfarenheter av LNG genom Viking Grace. Användning av LNG som fartygsbränsle och inom industrin förutsätter att utbud och distribution kan garanteras i Finland till ett konkurrenskraftigt pris utanför naturgasnätet, säger Christian Ramberg, vd för Åbo Hamn.

Nytt försök

Åbo hamn var ett alternativ redan då man planerade den första LNG-terminalen i Finland. Gasum och Åbo Hamn undertecknade i maj 2012 ett intentionsavtal om att bygga en importterminal för LNG i Pansio hamn. Då föll projektet på att besvär om ändringen i planen till Åbo förvaltningsdomstol. Detta försenade tidtabellen och Gasum valde att bygga terminalen i Björneborg istället.