Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Hamn/Logistik | Regelverk | Säkerhet

5.000 kontroller i svenska hamnar av KBV

I Kustbevakningens arbete med att kontrollera farligt gods, lastsäkring och nykterhet har myndigheten lagt 400 förbud och utfärdat över 350.000 kronor i böter.

Förutom att Kustbevakningen bevakar de svenska kusterna har myndigheten också ansvar för kontroller av farligt gods-transporter, lastsäkring och nykterhet i de svenska hamnarna. Det är den bilburna enheten KBV 950 som patrullerar främst den skånska kusten.

– Syftet är att minska risken för att människor eller miljö kommer till skada. Börjar det gunga till sjöss och lasten inte är säkrad riskerar fartygets stabilitet att försämras. I värsta fall kan en lastbil välta och skapa en dominoeffekt som kan leda till förödande konsekvenser, säger Arvid Tedvik, en av två farligt godsinspektörer som arbetar på enheten KBV 950, stationerad i Malmö.

Över 5.000 kontroller

Under 2017 genomförde KBV 950 520 kontroller av farligt gods vilket resulterade i 81 förbud, 4.719 lastsäkringskontroller varav 324 slutade med förbud. Dessutom genomförde de 550 nykterhetskontroller, 538 tullkontroller och 348 gränskontroller.

Totalt resulterade fjolårets kontroller i 354.700 kronor i utfärdade böter.

Fyra specialenheter

Kustbevakningen har fyra specialiserade enheter som fokuserar på att kontrollera främst utgående trafik i svenska hamnar. Varje enhet består i grunden av två kustbevakningstjänstemän med specialutbildning inom lastsäkring och farligt gods.

– Tillsammans med mina kollegor täcker vi in hela Skånes trafikintensiva kust vars hamnar står för drygt hälften av Sveriges totala godsflöde på lastbil och containers, säger Arvid Tedvik.

Nära samarbete med polisen

En stor fördel med att arbeta i de skånska hamnarna är enligt Arvid Tedvik att Polisen ofta finns i närheten.

– I vårt arbete händer det att vi stöter på misstänkt stöldgods med trafik som ska lämna landet eller så upptäcker vi brister i lastsäkring på inkommande trafik. I dessa fall saknar vi befogenheter att stoppa transporten. Lyckligtvis har vi ett gott samarbete med Polisen som många gånger hinner fram och kan ta över ärendet.