Foto: Pär-Henrik Sjöström

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning

15 sjöfartsmiljoner att ansöka om

Energimyndigheten utlyser 15 miljoner kronor inom sitt sjöfartsprogram. Pengarna ska gå till utveckling av ett hållbart sjötransportsystem.

Den som forskar om sjötransportsystemet och har en hållbar innovation eller idé som involverar näringslivet kan söka medlen för sitt projekt. Utlysningen vänder sig i första hand till företag som verkar inom sjöfartssektorn och i andra hand till högskolor, universitet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Radikala innovationer

Syftet med utlysningen är att stödja ”nya radikala innovationer” utvecklade genom samverkan mellan sjötransportsystemets aktörer, skriver Energimyndigheten på sin hemsida. Utlysningen riktar sig till projekt som handlar om energieffektiva fartyg, anpassning till förnybar energi och/eller operationella åtgärder som syftar till ökat kapacitetsutnyttjande ombord, effektivt körsätt eller liknande.

Informationsmöte

Detta är den andra utlysningen inom Energimyndighetens forskningsprogram för fossilfria sjötransporter, som sjösattes förra året och löper över sex år.

Sista ansökningsdatum är den 28 augusti 2019. Tisdag 27/5 håller Energimyndigheten ett informationsmöte om utlysningen. Läs mer på Energimyndighetens hemsida