Fotograf: Dick Lindström

Kategori: Hamn/Logistik

Ystad invigde nya hamnområden

Ökade gods- och passagerarvolymer får Ystad att bygga ut. Nu är expansionen invigd och klar.

I går måndag invigde Ystad Hamn ett nytt område om 33.000 kvadratmeter för uppställning av fordon före incheckning. Samtidigt invigdes ett annat område om 23.000 kvadratmeter som inhyser två lagerhallar på 5.120 kvadratmeter vardera. Behovet av den utökade arealen kommer av en stadigt ökande ström av passagerar- och lasttrafik genom hamnen.

Kraftigt ökad trafik

– Vi har i och med kommunens investeringar bra förutsättningar för att kunna ta emot de ökande volymerna, och samtidigt stödja rederierna. Både Unity Line och Polferries ser en kraftigt ökad trafik och under 2020 förväntas det första av flera nybyggda fartyg börja trafikera linjen Ystad–Świnoujście. Den nyinvigda anläggningen utgör ett viktigt strategiskt steg för hamnens framtida verksamhet och är helt nödvändig med tanke på hamnens trafikprognoser, säger Ystad Hamns vd Björn Boström i ett pressmeddelande.

Centralpunkt

Roger Jönsson är ordförande i Hamnutskottet i Ystads kommunstyrelse och höll invigningstal på invigningen:

– Ystad Hamn utgör en centralpunkt för handeln mellan Sverige och länder i centrala och östra Europa. Där har vi under en lång period kunnat se hög tillväxt, ökat välstånd, nya arbetstillfällen och ökade möjligheter för näringslivet. Ystad Hamn är en naturlig väg för handeln mellan Sverige och dessa länder, och volymerna växer för varje år, sa Roger Jönsson.