Fotograf: Ystad hamn

Kategori: Hamn/Logistik | RoRo

Ystad Hamn kan få EU-pengar

Utbyggnaden av Ystad hamn föreslås delvis bekostas med pengar från Fonden för ett sammanlänkat Europa. 

Utbyggnaden av hamnen i Ystad, som bland annat innefattar två nya färjelägen för linjen Ystad-Swinoujscie, är ett av tre svenska projekt som föreslås få medfinansiering från fonden, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Kommissionen

Den 27 september tog medlemsländerna i transportkommittén för Fonden till ett sammanlänkat Europa ställning till kommissionens förslag om fördelning av pengarna. Därefter tas det formella beslutet av kommissionen efter att EU parlamentet har haft rätt att tycka till, enligt regeringens pressmeddelande. 

Förbättrad konkurrenskraft

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) syftar till att åtgärda brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Fonden ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.