Fotograf: Uddevalla Hamnterminal

Kategori: Hamn/Logistik

Yara tar sjövägen till Uddevalla

Under våren har den norska industrikoncernen Yara International lagt om transporterna mellan Porsgunn i Norge och Uddevalla hamn från lastbil till sjö. Det innebär 325 färre lastbilstransporter varje år.

Yara International, inriktad på tillverkning av jordbrukskemikalier och gödsel, är en av de större kunderna hos Uddevalla hamn. För ungefär en månad sedan skiftade företaget transportsätt för det gods som går från Porsgunn i Norge för lossning i Uddevalla hamn, så att det nu går sjövägen istället för med lastbil. Fördelen med omläggningen är, enligt ett uttalande från Uddevalla hamn, bland annat mer kostnadseffektiva transporter för kunden och en minskad miljöpåverkan. Med förändringen minskar belastningen på vägnätet med ungefär 325 lastbilstransporter per år.

Förenklad administration

Enligt Ulf Stenberg, vd för Uddevalla Hamnterminal, så har hittills ett eller två fartyg lastat med nitrat anlöpt Uddevalla hamn. Förutom en minskad miljöpåverkan så innebär omläggningen för hamnen även en förenklad administration, uppger han för Sjöfartstidningen.

– Det är jättepositivt från vår sida att gods går över från land till sjö. Landtransport är förhållandevis omständligt, där fraktsedlar ska administreras för några enstaka ton gods, medan vi har i stort sett samma administration när ett fartyg kommer med 2.000-3.000 ton. 

”Markering”

– För vår del så innebär det även en markering i vårt miljöledningssystem. Det blir inga poäng och vi tjänar inga pengar på det, men vi tjänar miljö och det är nog så bra, säger han.

Sjöfartstidningen har även försökt att få en kommentar från Yara, men utan framgång.