Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning | Folk/företag

Wärtsilä ska skära bort 1000 tjänster

Wärtsilä inleder ett besparingsprogram för att förbättra lönsamheten. Personalnedskärningar är att vänta i samtliga delar av den globala finska koncernen.

”Det koncernövergripande effektivitetsprogrammet förväntas leda till en minskning av cirka 1.000 arbetsplatser globalt, varav cirka 200 planeras i Finland. Minskningarna påverkar alla affärsområden och stödfunktionerna”, skriver bolaget som räknar med att spara EUR 60 miljoner per år på besparingsprogrammet och i det sammanhanget kan kanske de EUR 50 miljoner i engångskostnader som Wärtsilä räknar med ses som överkomligt.

– Vi befinner oss i en affärsmiljö som präglas av långsam tillväxt och intensiv konkurrens. Därför måste vi ta steg för att anpassa vår kostnadsstruktur. Endast genom att öka organisationens effektivitet och flexibilitet globalt kan vi säkra vår lönsamhet och bibehålla vår konkurrenskraft i framtiden. Tyvärr kan vi inte undvika uppsägningar, säger koncernchef Björn Rosengren.

Framtidstro

Beskedet kommer samma dag som koncernen redovisar sina räkenskaper för 2013, siffror som ligger i paritet med året innan. Orderingången minskade med 1 procent, samma som omsättningen som var EUR 4.654 miljoner. Resultatet innan skatt och räntor var betalda, EBTIDA, var 552 miljoner euro. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,05 Euro per aktie.

Bolaget har en relativt optimistisk syn på hur sjöfartsmarknaden i stort kommer att utvecklas det kommande året.

Tecken på återhämtning

”De viktigaste efterfrågefaktorerna inom shipping och offshore har förbättrats. Sjötransporterna och världsekonomin visar tecken på en återhämtning, vilket gynnar handelsfartygsmarknaden. Dessutom stöder det aktuella oljepriset aktiviteten inom offshore, inklusive prospektering i tuffa förhållanden och på djupt vatten. Kravet på bränsleeffektivitet och miljöbestämmelserna ökar intresset för användning av gas som bränsle. Den totala beställningsaktiviteten väntas fortsätta på en förbättrad nivå, även om det gäller att komma ihåg den rådande överkapaciteten och marknadens begränsade kapacitet att absorbera nytt tonnage. På grund av den relativt höga aktiviteten inom det traditionella handelsfartygssegmentet under 2013 kan en liten svacka uppstå i orderingången inom handelsfartyg under 2014”, skriver bolaget i en bokslutskommuniké.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.