Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Fartygsutrustning | Torrlast

Wagenborg ingår avtal med Wärtsilä

Wärtsilä ska fjärrövervaka konditionen på maskinerierna i 15 fartyg som ingår i det holländska rederiet Wagenborg Shippings flotta.

Wagenborg Shipping har ingått ett sexårigt serviceavtal med Wärtsilä för 15 av rederiets torrlastfartyg. Tilll ett fast pris kommer Wärtsilä att svara för all planering av underhåll samt ta hand om service av maskiner och propulsionssystem.

Wagenborg kommer att använda sig av Wärtsiläs Remote Condition Monitoring System, ett fjärrövervakningssystem för maskineriets kondition.

Förlängda serviceintervall

Wärtsilä uppger att systemet möjliggör optimal anpassning av underhållsarbete i relation till det aktuella tillståndet för maskineriet. Tack vare konditionsövervakning och noggrann underhållsplanering kan serviceintervallen förlängas. Övervakning av maskineriets kondition bidrar också till ökad pålitlighet och optimal inställning av motorerna, vilket sparar bränsle och reducerar utsläppen.

Effektivare underhåll

– Ett viktigt resultat av detta kontrakt är att det omfattar effektivare underhåll. Vårt mål är att förbättra maskinernas tekniska prestanda och optimera planeringen av underhåll. Kontraktet innebär också att vi har bättre kontroll över våra operativa kostnader. Det var mycket viktigt för oss att även icke schemalagt underhåll inkluderades i kontraktet, kommenterar Theo Klimp, Fleet Director vid Wagenborg Shipping.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.