Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Sjöfartsstatistik

Viss återhämtning för passagerartrafiken

Passagerartrafiken till sjöss ökade med 21 procent 2021 jämfört med pandemiåret 2020, från 12,8 till 15,5 miljoner. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

– Vi ser att passagerartrafiken med fartyg visar en viss återhämtning under 2021 men är ändå långt ifrån de nivåer som rådde innan pandemin. För godshanteringen i svenska hamnar ses ingen betydande påverkan på totalnivån varken under 2020 eller 2021, även om det kan se olika ut för olika typer av last, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Antal in- och utresta passagerare till och från svenska hamnar, exklusive besökande kryssningspassagerare, minskade från 30,5 miljoner 2019 till 14,0 miljoner passagerare under 2020 för att öka något till 17,0 miljoner passagerare 2021, uppger Trafikanalys. 

Liten förändring i godshanteringen

Den totala godshanteringen ändrades däremot inte i någon större utsträckning under vare sig 2021 eller 2020. Summan av allt lastat och lossat gods i svenska hamnar, i havsgående sjötrafik, ökade med 0,4 procent mellan 2020 och 2021, till totalt 168,2 miljoner ton. 

Utrikes gods som lossades i svenska hamnar från utländska hamnar minskade återigen, från 79,0 till 77,2 miljoner ton.

I inrikes trafik, mellan svenska hamnar, minskade godsmängden även detta år och med ungefär samma mängd som året innan. 2020 minskade den med 0,9 miljoner ton, till totalt 23,6 miljoner ton. 2021 var den lossade och lastade godsmängden totalt 22,8 miljoner ton.

36,8 miljoner ton

Totalt hanterad godsmängd över kaj i Göteborgs hamnar, Sveriges största godshamn, uppgick till 36,8 miljoner ton 2021, skriver Trafikanalys i pressmeddelandet. Siffran motsvarar 22 procent av den totala godsmängden i Sveriges hamnar.

Godstransporter som enbart går på Sveriges inre vattenvägar har ökat under 2021 från 0,9 miljoner ton till 2,0 miljoner ton. Antal fartygsanlöp steg med 68 procent till 1 877.