Fredrik Larsson ansvarar för miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Nya bränslen

Vill se satsning på fossilfria bränslen

För att sjöfarten ska kunna minska utsläppen krävs en satsning på produktion av svenska fossilfria fartygsbränslen. Det skriver Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart, i en debattartikel.

I en debattartikel som publicerats i Göteborgs-Posten pekar Fredrik Larsson på att kostnaden för fartygstrafiken till och från Sverige kommer att uppgå till cirka 6 miljarder kronor per år till följd av att sjöfarten omfattas av EU:s utsläppshandel. För att reducera utsläppen behövs fossilfria drivmedel, och att få tag på den volym som behövs är en utmaning, skriver Fredrik Larsson.

Kan ge ökad konkurrenskraft

I artikeln framförs att det finns en möjlighet att vända problemet till en fördel  genom att satsa på att producera och erbjuda svenska fossilfria fartygsbränslen till fartyg som anlöper hamnar i Sverige. Det skulle innebära reducerade växthusgasutsläpp från fartygstransporter till och från Sverige, reducerade ETS-kostnader för fartygstransporter av svensk import och export, skapa nya svenska arbetstillfällen och ökade skatteintäkter och bidra till att öka Sveriges inhemska produktion och självförsörjningsgrad av fossilfria drivmedel, avslutar Fredrik Larsson.