Fotograf: Ystad Hamn

Kategori: Passagerarsjöfart | Politik

Vill bli del av europakorridor

Ystad Hamn vill att trafiken mellan Ystad och Polen blir en del av transportkorridoren Baltic-Adriatic Corridor.

Trafiken mellan Ystad och Swinoujscie har de senaste åren ökat kraftigt. Som ett följd av denna utveckling arrangerade Ystad Hamn i går ett rundabordssamtal med inbjudna politiker från Europaparlamentet, Polen, Sverige och Danmark. Syftet med mötet var att få trafiken mellan Ystad och Polen att uppnå högre prioritet i EU, bland annat genom att förlänga Baltic-Adriatic Corridor till Ystad. I dag slutar korridoren i Swinoujscie.

”Tillväxt och jobb”

– Det är viktigt att EU:s transportpolitik prioriterar och följer utvecklingen i trafiken runt om i Europa, så vi skapar en stark infrastruktur som möjliggör för EU-länderna att skapa tillväxt och jobb. Det är positivt att Ystad Hamn har tagit initiativ till detta intressanta rundabordssamtal om transporten mellan Skandinavien och Östeuropa, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S), som var en av deltagarna. 

”Rätt riktning” 

Under 2016 nådde rutten nya rekordvolymer, med bland annat en 13-procentig ökning av antalet lastbilar och en godsökning på 16 procent, vilket motiverar en förlängning av europakorridoren till Ystad, enligt Björn Boström, vd på Ystad Hamn.

– Vi jobbar för att trafiken mellan Ystad och Polen ska få högre prioritet i EU och rundabordssamtalet var ett bra steg i rätt riktning. Det skulle betyda mycket för Ystad Hamn och regionens utveckling om Ystad och Skandinavien blir en del av Baltic-Adriatic Corridor, menar han.