Kategori: Skeppsbyggnad | Passagerarsjöfart

Viking Line tecknar kontrakt

Idag, onsdag, har Viking Line tecknat ett villkorat fartygsbyggnadskontrakt med det kinesiska varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co.

Avtalet gäller ett nytt bil- och passagerarfartyg till rutten Stockholm-Åland-Åbo med planerad leverans år 2020. Ett slutligt avtal förutsätter att såväl köparens som säljarens styrelser godkänner affären och ingångna finansieringsarrangemang.

Viking Line offentliggjorde sin avsiktsförklaring att beställa fartyget i november i fjol.

Kontraktspriset för nybygget är 194 miljoner euro. Avtalet innehåller även option på ytterligare ett fartyg.

Samarbetsprojekt

Nybygget blir ett samarbetsprojekt där man planerar att engagera flera finländska och europeiska leverantörer. Det energieffektiva fartyget blir på 63.000 brutto och får en längd på 218 meter Passagerarkapaciteten blir 2.800 passagerare och på bildäck kan lastas 1.500 filmeter lastfordon.

För inredningen kommer Viking Line att anlita skandinaviska arkitekter. Viking Line uppger också att man i planeringsarbetet har lagt stor vikt vid miljöanpassade lösningar och nya innovativa tillämpningar för energieffektivisering.