Viking Glory vid ön Yxlan i Stockholms skärgård.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Viking Line summerar halvår över förväntan

Under fredagen släppte Viking Line sin halvårsrapport för första halvan av 2023 där rederiet redovisar ett bättre resultat än förväntat. Nu skruvar bolaget upp resultatutsikterna för hela året.

Viking Line är definitivt tillbaka på banan efter pandemin. Det slås fast i rederiets halvårsrapport som presenterades under fredagen där de redovisar ett rörelseresultat på 17,1 Meur, en avsevärd förbättring mot samma period i fjol då siffran var -8,0 Meur. En del av intäkterna rör försäljningen av Rosella.

Skruvar upp resultatet för helåret

Omsättningen under perioden uppgick till 226,3 Meur, vilket är en ökning med 13,3 procent mot samma period i fjol. Det är ett bättre än förväntat och påverkar synen på helåret för bolaget.

– Årets första halvår har utfallit över förväntan och ger anledning till en förbättrad helårsprognos. Passagerarvolymerna och fraktvolymerna har fortsättningsvis stigit, trots ett färre antal fartyg, samtidigt som de planerade prisnivåerna har uppnåtts. Bunkerprisnivåerna har stegvis sjunkit, men är fortfarande mycket höga i förhållande till tiden före pandemin och det ryska anfallskriget i Ukraina, kommenterar rederiets vd Jan Hanses.

Sålt fartyg och nedlagt linje

Den 17 januari såldes och levererade Viking Line Rosella till grekiska Aegean Sealines Maritime Co och realisationsvinsten från den försäljningen stärker halvårsresultatet med 8,6 Meur. Genom försäljningen upphörde också trafiken på kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär. 

– Vi ser att en del av denna linjes resenärer valt att åka med våra övriga fartyg från Stockholm till Åland, kommenterar vd Jan Hanses.

2,2 miljoner passagerare

Under årets första sex månader reste närmare 2,2 miljoner passagerare med Viking Lines fartyg, vilket är drygt 310.000 fler mot samma period året innan. Koncernens totala fraktvolymer uppgick till 64.872 fraktenheter mot 59.522 samma period 2022.

”Fraktefterfrågan i vårt trafikområde har under perioden varit hög men kännetecknas av stora veckovariationer och det rådande läget i Europa gör det extra känsligt. Viking Line har under dessa förhållanden ökat sin fraktmarknadsandel”, skriver bolaget i en kommentar.

Ökande intäkter

Rederiets passagerarrelaterade intäkter ökade med 14,7 procent till 201,1 Meur (175,2 Meur), medan fraktintäkterna var 23,6 Meur (23,2 Meur) och övriga intäkter 1,6 Meur (1,4 Meur).

Driftskostnaderna minskade med 3,0 procent till 150,7 Meur (155,4 Meur), beroende lägre bränslekostnader vilka enligt rederiet minskade med 27,5 procent.

– Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det första halvåret 2023 har varit mycket starkt även om resultateffekten av försäljningen av Rosella skulle exkluderas, kommenterar Jan Hanses.


FAKTA: VIKING LINES NYCKELTAL

  20232022202320222022
MEUR1.4–30.61.4–30.61.1–30.61.1–30.61.1–31.12
      
Omsättning 132,4141,0226,3199,8494,7
Övriga rörelseintäkter 0,12,48,98,324,1
Rörelseresultat 18,010,117,1-8,038,3
Resultat före skatter 13,67,69,2-12,728,3
Räkenskapsperiodens resultat 10,66,36,9-9,823,0