Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Viking Line nu störst på Åbo

Tack vare nya Viking Grace är Viking Line nu klart störst på Åbolinjen.

Viking Line har kraftigt ökat sina passagerarvolymer på linjen Stockholm–Åland–Åbo. Ökningen tillskrivs det nya fartyget Viking Grace som från den 15 januari till den 15 april har haft 328.000 passagerare. Antalet passagerare ökade med närmare 59 procent jämfört med föregångaren Isabella under motsvarande period i fjol.

Den kraftiga volymökningen innebär att Viking Line har blivit marknadsledare på linjen Stockholm–Åland–Åbo med en marknadsandel på drygt 58 procent i slutet av mars. Vid samma tidpunkt i fjol var Viking Lines marknadsandel 47 procent.

Piggar upp

Silja Line har under årets tre första månader minskat 11 procent i volym på sina linjer mellan Finland och Sverige. Ägaren Tallink redovisar inte utvecklingen separat för Åbolinjen, men informationschef Marika Nöjd vid Tallink Silja säger att både Helsingfors- och Åbolinjen har haft en nedgång i volym.

– Man kan inte direkt säga att detta skulle bero på Viking Grace. Åbolinjen har en längre tid haft en nedåtgående trend och vi hoppas nu på att Viking Grace ska medverka till att pigga upp det totala resandet på linjen, säger hon till Sjöfartstidningen.

Nya kunder

På Viking Line bekräftar Johanna Boijer-Svahnström, informationschef Corporate Communications, att Viking Grace har lockat en hel del nya kryssningsresenärer.

– Vi ser att vi har lite nya kundkategorier ombord, bland annat sådana som inte har åkt på flera år men nu lockats av Viking Grace. En del har förstås också rest av nyhetens behag för att bekanta sig med fartyget, säger hon till Sjöfartstidningen.

Boijer-Svahnström uppger att en målsättning med hela Viking Grace-projektet har varit att locka nya kunder, bland annat sådana som av en eller annan orsak inte längre har varit intresserade av att göra kryssningar på färjorna.

– Sedan finns det givetvis många resenärer som reser med både oss och Silja Line, säger hon vidare.

Vidareutvecklar

I ett pressmeddelande understryker Viking Lines vd Mikael Backman att framgångarna ingalunda ger läge att stanna upp. Viking Line har därför bildat en utvecklingsgrupp som kontinuerligt utvecklar kryssningsprodukten på alla fartyg i flottan. Nya servicekoncept uppges i framtiden att presenteras ombord och de idéer som fungerar bäst kopieras till övriga fartyg.

– Vi är glada över att nya kunder har hittat till Viking Grace så som vi önskade. Speciellt glädjande är också hur väl våra trogna stamkunder har tagit fartyget till sig. Vi försöker hela tiden utveckla vår service och våra produkter enligt den feedback kunderna ger oss, så att vi också i framtiden kan betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt, säger Backman.