Fotograf: Viking Line

Kategori: Fartygsaffärer | Miljö | Passagerarsjöfart

Viking Line beställer LNG-färja

Viking Line har tecknat ett intentionsavtal med kinesiska Xiamen Shipbuilding om ett nytt passagerarfartyg med leverans våren 2020.

Det nya fartyget kommer att trafikera linjen Stockholm-Åland-Åbo. Intentionsavtalet, som även innehåller en option på ytterligare ett fartyg, tecknades i dag onsdag i Mariehamn.

Motorways of the Seas

– Avsikten är att fartyget drivs med flytande naturgas, LNG, av vilken vi har utmärkta erfarenheter från M/S Viking Grace, det första stora LNG-drivna passagerarfartyget i världen. I planeringsarbetet har stor vikt lagts vid, förutom miljöanpassade lösningar, på nya innovativa energieffektiveringstillämpningar, säger Jan Hanses, vd på Viking Line i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Nybyggnadsprojektet har föregåtts av ett mångårigt planeringsarbete knutet till EU-projektet Motorways of the Seas inom ramen för Connecting Europe Facility, där även Åbo hamn och Stockholms hamnar ingått.

Samarbetsprojekt

Målsättningen är att teckna ett slutgiltigt avtal under våren 2017 med leverans våren 2020. Investeringen uppgår till cirka 190 miljoner euro. Fartyget är avsett att vara ett samarbetsprojekt där man planerar engagera flera finländska och europeiska leverantörer, bland dessa kan nämnas Deltamarin, Wärtsilä och ABB Marine samt flera andra. Fartygets längd är 218 meter med ett BRT på 63.000 ton. Passagerarkapaciteten är 2.800 passagerare och fraktfilernas längd är 1.500 meter. För inredningen kommer Viking Line att anlita skandinaviska arkitekter.

Sjöfartstidningen kommer att skriva mer om Viking Lines beställning i kommande nummer av papperstidningen.