Fotograf: Viking Line

Kategori: Passagerarsjöfart | Arbetsmarknad

Viking Line omorganiserar och säger upp

Viking Line reducerar landpersonalen med cirka 180 tjänster för att uppnå inbesparingar, effektivisera verksamheten samt säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft och ekonomiska ställning.

Den pågående coronaviruspandemin har allvarligt försämrat Viking Lines verksamhetsförutsättningar. Koncernen har nu avslutat sina samarbetsförhandlingar för landpersonalen i Finland och på Åland. Motsvarande MBL-förhandlingar för landpersonalen i Sverige avslutades i mitten av september och i Estland beräknas man vara klar i oktober.

– Coronapandemin har varit omtumlande för passagerarrederierna och tyvärr måste många Viking-anställda nu personligen uppleva dess ekonomiska effekter. Det känns orättvist, men är oundvikligt. I detta utmanande läge är anpassningsåtgärder tyvärr nödvändiga för att trygga bolagets framtida verksamhetsförutsättningar. Vi kommer att vara tvungna att starta upp verksamheten på ett nytt sätt efter att pandemin övervunnits. Det är viktigt att vi är konkurrenskraftiga vid en återhämtning, säger Viking Lines vd Jan Hanses i ett pressmeddelande.

Permitteringar fortsätter

Förhandlingarna har berört hela bolagets landpersonal om cirka 570 personer i Finland, Sverige, Estland samt på Åland. Åtgärderna har lett till omorganisering, nedskärning, centralisering och effektivisering av vissa funktioner, samt till ändringar i vissa personers befattningsbeskrivningar för att bättre motsvara bolagets nuvarande och framtida behov. Personalminskningen uppgår till totalt cirka 180 tjänster och av dessa kommer cirka 70 personer att erbjudas nya tjänster och arbetsvillkor.

Förutom personalminskningarna kommer fortsättningsvis största delen av Viking Lines land- och sjöpersonal att vara delvis eller helt permitterade.

Personalminskning ombord

På sjösidan har man för svenskflaggade Viking Cinderella avslutat MBL-förhandlingar i oktober, vilket resulterade i en personalminskning om 76 tjänster. En del av dessa kommer att kunna erbjudas arbete i ändrade befattningar. På estniskflaggade Viking XPRS flagg är förhandlingarna om minskning av personal slutförda och resulterade i en personalminskning om 56 tjänster.

Kraftig förlust

Viking Lines delårsresultat för årets första nio månader återspeglar hur tufft det är för färjenäringen. Koncernens omsättning minskade under årets nio första månader med 59,5 procent och de passagerarrelaterade intäkterna med 64,3 procent. Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 1.642.179 (4.897.632 motsvarande period 2019). En ljuspunkt är lasttrafiken, där nedgången har varit liten i jämförelse med passagerarsiffrorna: Under de tre första kvartalen transporterades 93.040 fraktenheter (100.026). 

Resultatet för det tredje kvartalet, som vanligtvis genererar största delen av årets resultat, var negativt, -7,1 miljoner euro jämfört med +26,2 miljoner euro tredje kvartalet 2019. Delårsresultatet fram till 30 september 2020 var -30,8 miljoner euro (+11,1 miljoner euro motsvarande period 2019).

”Reagerade snabbt”

– Vi reagerade snabbt på krisen och anpassade verksamheten till en förändrad marknadssituation. Marknadsutvecklingen är fortsatt svår att bedöma och det kommer att ta lång tid innan vi ser en återhämtning. Vi ämnar fortsättningsvis att fokusera på det vi kan påverka i denna utmanande tid: att sälja reseupplevelser och frakttjänster, betjäna våra kunder, säkerställa våra medarbetares hälsa, bedriva vår verksamhet så effektivt som möjligt, trygga vår finansiella uthållighet och driva vårt nybygge framåt, kommenterar VD Jan Hanses i sin verksamhetsöversikt.