Viking Lines Amorella.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Viking Line förstärker ledningsgruppen

Viking Line förbättrar sitt resultat för det första kvartalet och meddelar samtidigt att man förstärker koncernledningsgruppen. 

Viking Line redovisar ett resultat före skatter på -16,1 miljoner euro, att jämföra med -18,8 miljoner euro för första kvartalet 2017. Koncernens omsättning uppgick till 100,3 miljoner euro (101,1). Förbättringen uppges bero på lägre rörelsekostnader jämfört med året innan. 

Pressade priser

I verksamhetsöversikten skriver Viking Line att den hårda konkurrensen inom trafikområdet gör att både priser och volymer pressas. Den förväntade bunkerprisnivån förväntas vara högre i år än under 2017 och den svenska kronans kursutveckling utgör en riskfaktor under året. 

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg uppgick under perioden till 1.215.378 (1.252.406) och fraktvolymerna uppgick till 32.159 fraktenheter (32.237).

Positiv inverkan

Koncernen genomför under året en förändring av organisationsstrukturen. För varje fartyg har man utnämnt en kommersiellt ansvarig fartygschef som rapporterar direkt till vd:n. Koncernledningsgruppen förstärks med sjökapten Henrik Grönvik som har jobbat i bolaget sedan 1997 och informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström som också har flera år bakom sig inom bolaget. Omstruktureringen förväntas få en positiv inverkan på koncernens resultat, skriver Viking Line.