Kategori: Offshore

Vattenfall i samarbete med danska Swire Blue Ocean

Vindkraft Vattenfall har kontrakterat installationsfartyget Pacific Orca som byggs just nu av Samsung Heavy Industries i Sydkorea, fartyget levereras under 2012.

Fartyget kommer att arbeta med transport och installation av 80 vindkraftverk vid den tyska vindkraftsparken Dan Tysk som byggs av Vattenfall och Stadtwerke München.

Fartyget ägs av det danska offshorebolaget Swire Blue Ocean. 

– Fartyget Pacific Orca har avancerade specifikationer med fokus på säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet och kan användas på vattendjup ner till 75 meter. Sammantaget gör detta fartyget mycket flexibelt vid installationen av vindkraftsparken, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

2013 kommer Pacific Orca att börja lasta vindkraftverken i Esbjerg. Därefter transporteras de till konstruktionsplatsen för Dan Tysk, 69 kilometer väster om ön Sylt i den tyska delen av Nordsjön.

Swire Blue Ocean har jobbat inom offshore i mer än 30 år och har idag en av de största flottorna av dp-fartyg i världen.

Just nu utvecklar, bygger och äger Vattenfall vindkraftverk i sex olika länder, inklusive den närliggande havsbaserade vindkraftsparken Horns Rev I (160 MW) vid danska gränsen. 

Vattenfall bygger och planerar havsbaserade vindkraftsparker också vid de brittiska och nederländska kusterna. Nästa havsbaserade vindkraftspark att färdigställas, med driftsättning i slutet av 2011, är Ormonde som ligger i Irländska sjön och har en kapacitet på 150 MW.