Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo | Passagerarsjöfart

Värre än väntat på stoppat Stena-fartyg

Stena Alegra fick i fredags morse lämna Gdynia efter att två dagar tidigare blivit belagd med nyttjandeförbud. Samtidigt visar det sig att de brister som upptäcktes vid inspektionen på onsdagen var allvarligare än befarat. 

Förutom de felaktiga ventilerna på lastdäcket som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat om har det framkommit att det fanns ett flertal ytterligare allvarliga brister hos Stena Alegra som gjorde att fartyget i onsdags i förra veckan fick nyttjandeförbud.

Bland annat fungerade varken nödstyrningssystemet eller nödgeneratorn som de skulle, och man hade dessutom problem med både branddörrar, brandutrustning och brandlarmssystemet. 

Obekanta med utrustningen 

Inte nog med det. Vid en Abandon ship drill visade det sig dessutom att besättningen inte klarade av att fira ned livbåtarna.

Sammantaget innebar alltså de totalt 18 anmärkningarna att Stena Alegra förbjöds att lämna hamnen i Gdynia.   

– Visst var de felaktiga ventilerna på lastdäcket den allvarligaste bristen. Och det är förresten något vi tittar på väldigt ofta, eftersom det är mekaniska saker som kan kärva. Men det allvarligaste förutom det, om vi bortser från ett antal underhållsdetaljer, var nog att besättningen inte var bekant med livräddningsutrustningen, säger Tomas Åström, chef på Transportstyrelsens sjöfarts- och luftfartsenhet. 

Bristande dokumentation

Enligt Tomas Åström var flera av de underhållsdetaljer man fick underkänt på ”rena slarvgrejer” som man hade kunnat undvika om man bara haft ordning på sin dokumentation. 

– Den bristande dokumentationen är ytterligare en allvarlig brist som upptäcktes, och egentligen är det rätt otroligt att man inte haft ordning på den. Det som är allvarligast och där vi ser att man misslyckats totalt det är ju ISM-dokumentationen (International Safety Management, reds anm), säger Tomas Åström och fortsätter: 

– ISM är ju ett slags system för underhåll, och hade man bara haft ordning på det och följt de rutiner som krävs för underhållet så hade man ju sluppit att få underkänt av inspektörerna för just underhållet, säger Tomas Åström. 

Godkändes på torsdagen

Hos Stena Line ser man allvarligt på inträffade och kommer snarast att undersöka vad de många bristerna beror på.  

– När det gäller momentet där de skulle fira ned livbåtarna berodde det på att de två besättningsmedlemmar som skickades fram för att utföra övningen helt enkelt inte klarade av de fysiska momenten. Självklart ska ju alla i besättningen kunna klara av samtliga åtgärder, men samtidigt är vi säkra på att man hade löst det där i ett skarpt läge, säger Joakim Kenndal, Stena Lines informationschef. 

Dagen efter inspektionen övade besättningen på att fira ned livbåtarna, och man vidtog dessutom ytterligare åtgärder som innebar att man sedan sent samma kväll fick godkänt vid den nya inspektion som genomfördes i Gdynia.

Det gjorde i sin tur att Stena Alegra kunde avgå enligt tidtabellen klockan 08.00 i fredags morse. 

Debriefing på gång 

Enligt Joakim Kenndal är det inte ”särskilt ofta” som Stena-fartyg får så här mycket anmärkningar vid inspektioner, och man kommer nu att ha en debriefing i nästa vecka för att ta reda på varför detta hände med just Stena Alegra. 

– Även om många av anmärkningarna gäller mindre fel som ofta kan åtgärdas vid inspektionen så är det ju totalt sett inte bra, förstås. Det var helt enkelt för många punkter som inte var bra. 

Håller med

Likt fartygsinspektörernas chef Tomas Åström ser Joakim Kenndal allvarligt på att ISM-dokumentationen inte var fullständig. 

– Den ska ju finnas och vara i ordning, och med tanke på det är det ju allvarligt. Generellt sett brukar våra fartyg ha fullständig kontroll på sin ISM-dokumentation, och varför det inte var så i det här fallet kan jag i nuläget inte svara på, säger Stena Lines informationschef Joakim Kenndal.

Kommentarer

 • Anonym

  Mycket intressant att Tomas Åström, chef på Transportstyrelsens sjöfarts- och luftfartsenhet säger ”– ISM är ju ett system för underhåll”. Har en chef på transportstyrelsen så dålig koll, eller har han blivit felciterad?

  • Insikten

   Var någonstans säger Tomas Åström detta? Är det i SST har han knappast blivit felciterad, men är det i en kvällsblaska kan man ta ”uttalandet” med en nypa salt.

 • Anonymous

  … Det är bara att kontakta Sjökapten Jörgen Lore´n . Denna man har kämpat och kämpar för en bättre sjösäkerhet..och han borde kunna sätta sina kollegor på plats eller rent av föreslå avmönstring med omedelbar verkan !

 • Anonymous

  Stena Line har halkat efter med för mycket ombord management där landsorganisationen inte haft bra koll på vad som händer ombord i fartygen skulle jag tro. Line har ju gått ordentligt back mycket kanske pga av givetvis höga bunkers kostnader men även att man inte haft någon central kostandskontroll, läs vad har man gjort i fartygen men allt från beställningar, service etc. Samma gäller nog kvalitetsarbetet. Dock tror jag att man är på rätt väg framöver, ett antal från Broströms marina och tekniska avdelning gick till Line enligt en kollega när Broström stängde ned i Göteborg och flyttade. Det bådar gott i alla fall. Det tar dock tid att vända på ett skepp som är på fel väg när det gäller kostnader och kvalitet. Ha tillförsikt. Det handlar inte om basic sjösäkerhet, det handlar om att lyfta sig till en annan nivå, att få en annan attityd ombord och iland. Lite som den process tankredare gått igenom de sista femton åren.

 • Anonymous

  ”Bland annat fungerade varken nödstyrningssystemet eller nödgeneratorn som de skulle, och man hade dessutom problem med både branddörrar, brandutrustning och brandlarmssystemet.”

  Vad har befälhavaren skrivit i loggboken vid föregående kontroll ?

  • Anonymous

   Det här är inte fel som kommer på en gång utan har funnits en längre tid troligtvis.

   • Anonymous

    ändå värre…

 • Anonymous

  Security

  http://www.nmm-stena.com/quality/Pages/Security.aspx

  Because we manage vessels that operate and trade across the world our approach to Risk Management policies and protocols are specifically tailored to meet the diverse challenges of a worldwide operational business model.

  Our priority is always to prevent unforeseen incidents, protecting the interests of our owners, clients and seafarers and ensuring that their reputations remain intact and financially sustainable.

  Our sophisticated Risk Management System and Risk Reduction Methodology are combined with the analysis of tailored intelligence and the implementation of progressive, pragmatic risk control and reduction measures to achieve the following principles from our Safety Management System:

  •To fulfil our moral duty of care to ensure the safety and security of all our seafarers, vessels and cargos.

  •To meet our legal responsibilities to ensure compliance with all appropriate international, national and port specific laws and regulations

  •To protect the interests and undertakings of our owners and clients to realise our economic responsibilities and avoid unnecessary injury to seafarers and damage to vessels, cargo and environment.

  This comprehensive and holistic approach to Risk Management is designed to produce a business model where risk is maintained at a level As Low As is Reasonably Practical (ALARP).

 • Anonymous

  ”Är ni säkra på att all utrustning verkligen fungerar?
  Stena Line har ett underhållssystem som varskor när det är dags att kontrollera säkerhetsutrustning, tekniska system och annan utrusning ombord. Allt kontrolleras i intervall, från varje vecka till var tredje månad, beroende på vilken utrustning det gäller. Material som är uttjänt byts ut.”
  http://www.stenaline.com/stena-line/stena-line-koncernen/sjosakerhet/utrustning/

  Skicka iland all loggböcker och kontrollera noggrant om befälhavaren som har det yttersta ansvaret brustit i sin roll.

  • Anonymous

   Enklare att gå till kontoret och kolla att underhållssystemet/kvalitetssystemet fungerar och att ansvarig inspektör har varit ombord och följt upp på avvikelser.

   • Anonymous

    ta med dig befälhavaren också….

    • Anonymous

     Nu är vi inne på ansvarsfördelningen igen…. sjöfartsinspektionen och fartygets ansvarige;
     http://www.havkom.se/virtupload/reports/rs2005_03.pdf

     Kom ni ihåg STENA NAUTICA
     Utdrag ur rapporten:
     3.2 Orsaker till olyckan och till vattenspridningen i Stena Nautica
     Kollisionen orsakades av att inget av de vakthavande befälen på de två fartygen
     i tid vidtog ändamålsenliga åtgärder för att undvika en närsituation.
     Bidragande orsaker till kollisionen var att befälet på Joanna missbedömde
     position, kurs och fart hos Stena Nautica och i ett alltför sent läge girade,
     att befälet på Stena Nautica inte insåg att Stena Nautica hade samma skyldighet
     att hålla undan som Joanna och att man hade vant sig vid att acceptera
     möten i närsituation.
     Att Stena Nautica vattenfylldes och var nära att sjunka berodde på att
     rederiet inte hade en genomtänkt och genomförd säkerhetskultur (policy)
     vilket ledde till att vattentäta dörrar i fartyget felaktigt stod öppna.
     Bidragande var att dörrarnas elsystem inte var förseglade för att tåla vatten
     och att besättningen inte var övad att stänga dörrarna vid fara eller
     olycka.
     Ytterligare bidragande orsaker till brister hos de vattentäta dörrarna och
     deras hantering i Stena Nautica var att sjöfartsinspektionen inte tillräckligt
     noggrant hade inspekterat dessa och upptäckt bristerna i elsystemen. Inte
     heller hade sjöfartsinspektionen upplyst rederiet om att det krävdes ombyggnad
     av de vattentäta dörrarna för det fall man önskade segla med dem
     öppna. Slutligen hade sjöfartsinspektionen inte heller påpekat brister i fartygets
     säkerhetsmanualer beträffande hanteringen av de vattentäta dörrarna
     och inte kontrollerat besättningens färdigheter i att stänga dessa

 • Anonymous

  Låt sjöfartstidningen ställa Stena Lines sjösäkerhetsavdelning till svars

  ”Inom Stena Line finns Sjösäkerhetsavdelningen som har en stödjande och konsulterande funktion gentemot fartygsflottan på totalt 10 fartyg i den Skandinaviska verksamheten. Sjösäkerhetsavdelningen ansvarar bl.a. för att rederiets ledningssystem Safety Management System (SMS) upprätthålls och vidareutvecklas. Avdelningen ansvarar också för myndighetskontakter samt rederiets revisionsverksamhet innefattande ISM, ISPS och det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM) ombord.”
  http://vakanser.se/jobb/sjosakerhetskoordinator/

 • Anonymous

  ”Som Sjösäkerhetskoordinator på Stena Line verkar du tillsammans med chefen för Sjösäkerhetsavdelningen för att sjösäkerheten och det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord genomgående håller en hög kvalitet och ständigt utvecklas. Detta gör du genom att exempelvis:
  * Planera, arrangera och följa upp ISM- och ISPS- revisioner (avvikelser) ombord och på rederikontoret samt i viss mån föra protokoll för dessa.
  * Aktivt arbeta med uppföljning och återrapportering av olycks- och tillbudsrapporter i rederiets avvikelserapporteringssystem, INSJÖ/ForeSea.
  * Kontrollera och följa upp så att de utbildningar som genomförs följer rederiets och myndigheternas krav.
  * Kontrollera och aktivt följa upp de ombordanställdas behörigheter så att dessa följer befattningsbeskrivningen inom respektive befattning.
  * Handlägga ärenden som berör tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen.
  Vem är du?
  Vi söker nu dig som är noggrann, målmedveten och arbetar metodiskt. Du är van vid att hålla ett högt tempo, och du vinner förtroenden genom ditt kontaktskapande och initiativtagande sätt. Du har mycket god kommunikativ förmåga och behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift.
  Meriterande är om du har nautisk eller teknisk bakgrund med erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom rederibranschen och eller andra företag.
  Stena Line strävar efter en ökad mångfald och en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika åldrar.
  För frågor kontakta Patrick Critti, chef för Sjösäkerhetsavdelningen, tfn: 031 – 85 82 82 alt. 0704-85 82 82. ”

  • Anonymous

   PC är väl inte kvar i Stena skulle jag tro. Tjänsten ovan lär vara fylld.

   • Anonymous

    Byt och sätt in kunnigt folk som ej somnar vid skrivbordet…

   • Anonymous

    Hon är inte chef det är någon som kommer från Scandlines om jag har hört rätt.

   • Anonymous

    Någon är DP etc och det gäller inte tjänsten ovan, det finns minst en chef på avdelningen ovan detta. Sedan är från frågan vart DOC ligger för det aktuella fartyget. Tjänsten ovan är snarare en admintjänst. Märk väl att ledningen är ytterst ansvarig och till sist är styrelsen det med personligt ansvar. Uppe på detta gäller det ju att ha kompetent folk i båtarna, svensk flaggat eller ej…. Vore ju rätt fint att inte hänga ut personer här som inte är ansvariga som länken till personen ovan.

    • Anonymous

     Ja då behöver ju inte M.L. ta åt sig äran längre…. men fint vore om SST kom med en artikel om hur ansvarsfördelningen fungerar inom rederiet i dylika frågor.
     DP resp DOC är förkortningar som tyvärr alla ej förstår sig på.

 • Cap

  Observera att detta fartyg inte ligger innom Stena Sverige, fartyget sköts från Northern Marine i England . Som alla vet så är ju Engelsmänn världsmästare om dom får säja det själva.

  • Anonymous

   Northern Marine ägs ju av Stena

  • Anonymous

   GB flagg, kräver engelsk befälhavare o maskinchef mm. Således är det GB:s sjölag som gäller och därför har den svenska överstatskontrollen agerat.
   Vad som händer inom Northen Marine är det ganska tyst om men kanske SST kan hitta något i den engelska fackpressen ??.

  • Anonymous

   Jepp… kolla hur dom göttar sig:

   http://www.nmm-stena.com/quality/Pages/Accreditations.aspx

   • Anonymous

    Haha. Kan inte låta bli att skratta. BV är ett stort skämt och det vet alla som tagit emot nybyggen från Turkiet och/eller Kina. BV stämpeln betyder inget alls utan rederierna behöver byta till ett riktigt klassningssällskap direkt.

    Man brukar prata om bekvämlighetsflagg. BV är klassningens motsvarighet…

 • Anonymous

  Hmm, och på SST’s jobb sajt så söker nu Stena ingenjörer….

  Känns ju faktiskt logiskt!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.