Under tisdagen genomfördes en första inkoppling av landström på Tern Fors i Gävle hamn.

Fotograf: Terntank

Kategori: Tank

Världsunik inkoppling av landström på Tern Fors

Under tisdagen genomfördes en världsunik inkoppling av produkttankfartyget Tern Fors till landström i Gävle hamn. Fartyget låg anslutet i över tre timmar och genomförde för första gången en lossningsoperation med ström från land.

Det är åratal av förberedelser från både hamn och Terntank som nådde fram till en central och världsunik milstolpe under tisdagen när Tern Fors anslöt till den nybyggda landströmsanslutningen i Gävle hamn. Fartyget låg anslutet under tre timmar och genomförde en lossningsoperation, vilket är den mest energikrävande operationen för ett tankfartyg eftersom fartygets egna pumpar måste köras. Totalt förbrukades 1.424 kWh under operationen.

– Det var en helt magisk känsla i momentet när vi gick över till landström. Det kändes att man var med om något banbrytande, säger Robert Friborg, maskinchef ombord på Tern Fors. 

Stort projekt som startade i Göteborg

Landström för tankfartyg finns bara i en hamn i USA för en reguljär trafik, ingen annanstans i hela världen. Att ansluta tankfartyg till landström är komplext då det finns en permanent explosionsrisk när ett tankfartyg ligger vid kaj i energihamnar eftersom det pumpas brandfarliga produkter som lätt kan antändas av elektrisk utrustning. Göteborgs Hamn leder projektet Green Cable med syftet att ta fram en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö, det tillsammans med klassningssällskap, oljebolag, rederier, Transportstyrelsen och hamnen i Gävle. 

Från vänster, eleven Anton Strömblad, befälhavare Lennart Knutsson, maskinchef Robert Friborg och förstemaskinist Daniel Karlsson: Foto: Terntank

Löste utmaningar längs vägen

Under inkopplingen hade besättningen ombord på Tern Fors direktkontakt med tekniker från underleverantörer både i Norge och Kina, samtidigt som Gävle hamn hade sina elektriker på plats.

– Visst stötte vi på en del utmaningar under dagen, men vi löste de frågor som dök upp, ändrade lite inställningar och sedan gick det som det skulle, säger Lennart Knutsson, befälhavare ombord.

Tern Fors testade anslutningen i Gävle i februari i år, men utan att koppla på strömmen. Sedan dess har olika förbättringar och anpassningar genomförts, både av anläggningen i land och ombord.

– Nu föll allt på plats och vi låg och lossade helt utan några hjälpmaskiner inkopplade. Om något skulle ske med anslutningen har vi batterier som går in och som gör att det aldrig kan bli svart ombord, säger Lennart Knutsson.

Nu väntar utvärderingar

Fartyget kopplar kabeln midskepps. Kopplingspunkterna både ombord och iland finns i specialanpassade miljöer. På kajen sitter kabeln i en container med ett övertryck med luft som gör att det inte kan komma in några gaser. Det lilla anslutningshuset ombord på fartyget fylls sedan med kvävgas för att det ska bli under 5 procent syre så att inget kan explodera om det skulle uppstå en gnista.

Nu väntar utvärderingar från både hamnen och rederiet innan Tern Fors och även systerfartyget Tern Island kan ansluta nästa gång.

– Nästa gång vi gör det kommer det nog att gå mycket smidigare, nu vet vi mer om hur inkopplingen ska gå till och att det fungerar som tänkt. Nästa gång lär det gå mycket snabbare, säger Lennart Knutsson.