Som första tankfartyg i världen har nu Tern Fors testat att ansluta till landström.

Fotograf: Terntank

Kategori: Energi | Tank

Världsunik anslutning av Terntanks Tern Fors

Terntank har blivit det första rederiet i världen att koppla in ett tankfartyg till landström. Det hände med fartyget Tern Fors genom ett första fullskaligt anslutningstest i Gävle i veckan.
  • Som första tankfartyg i världen har nu Tern Fors testat att ansluta till landström. Foto: Terntank
  • Som första tankfartyg i världen har nu Tern Fors testat att ansluta till landström. Foto: Terntank
  • Som första tankfartyg i världen har nu Tern Fors testat att ansluta till landström. Foto: Terntank
  • Som första tankfartyg i världen har nu Tern Fors testat att ansluta till landström. Foto: Terntank
  • Som första tankfartyg i världen har nu Tern Fors testat att ansluta till landström. Foto: Terntank
  • Som första tankfartyg i världen har nu Tern Fors testat att ansluta till landström. Foto: Terntank
  • Som första tankfartyg i världen har nu Tern Fors testat att ansluta till landström. Foto: Terntank
  • Som första tankfartyg i världen har nu Tern Fors testat att ansluta till landström. Foto: Terntank
  • Som första tankfartyg i världen har nu Tern Fors testat att ansluta till landström.

Det var i samband med att Tern Fors gjorde ett anlöp i Gävle i tisdags som fartyget kopplades upp mot den nya landströmsanläggningen som finns i Gävles energihamn.

– Vi kopplade in och kontrollerade så att kabeln passar, gjorde alla de nödvändiga säkerhetskontrollerna och gick igenom alla checklistor. Det enda vi inte gjorde var att koppla på strömmen, säger Claes Möller, vd på Tärntank Ship Management AB.

En del av samarbetsprojekt

Tisdagens testanslutning av Tern Fors är enligt Claes Möller en världsunik händelse.

– Det är både första tankfartyget i världen och första installationen för tankfartyg i världen som vi nu testat så det är helt klart unikt, säger han.

Att ansluta tankfartyg till landström är komplext då det finns en permanent explosionsrisk när ett tankfartyg ligger vid kaj i energihamnar eftersom det pumpas brandfarliga produkter som lätt kan antändas av elektrisk utrustning. Göteborgs Hamn leder projektet Green Cable med syftet att ta fram en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö, det tillsammans med klassningssällskap, oljebolag, rederier, Transportstyrelsen och andra hamnar.

– Det är samarbetet som är nyckeln till det här, säger Claes Möller.

Många kontroller

Själva kabeln lyfts med hjälp av fartygets egen kran. Eftersom det är en explosiv miljö sker kopplingen i flera steg innan strömmen kan slås på. 

– Det är 14–15 olika punkter som ska kontrolleras. Sedan sker mycket med automatik genom att det ligger signalkablar i själva kabeln så att både fartyget och hamnen får grönt ljus innan man kan slå på strömmen. Det är en kombination av manuellt jobb och automatiskt jobb, säger han.

Fartyget kopplar kabeln midskepps. Kopplingspunkterna både ombord och iland finns i specialanpassade miljöer.

– På kajen är det löst genom att containern med anslutningen har ett övertryck med luft. Det gör att det inte kan komma in några gaser, vilket är en av kontrollerna man gör. Sedan fyller vi rummet ombord på fartyget med kvävgas så att det blir under 5 procent syre och då kan det inte heller hända något om det skulle uppstå en gnista, säger Claes Möller.

Gick som planerat

Även om det aldrig slogs på någon ström vid Tern Fors anlöp i Gävle så menar Clas Möller att allt gick som planerat.

– Det gick jättebra, detta är ett system som kommer att fungera bra. Det möjliggör att våra hamnoperationer blir emissionsfria, minskar utsläpp i den urbana närmiljön och förbättrar luftkvalitén. Det blir minskat buller både över och till viss del under vattnet, vilket är i linje med vårt långt gångna hållbarhetsarbete för att uppnå vårt mål att vara emissionsfria 2040, säger han.

Nu när ett första test är gjort är planen att koppla in ström på riktigt.

– Vi har sagt att vi ska göra det vid nästa anlöp så vi är väldigt nära nu, säger Claes Möller.