Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi

Väntat svagt första halvår för Eckerö

Dockningar och uppstartskostnader belastar halvårsresultatet för Eckerökoncernen, som i motsats till det starka första halvåret 2018 i år redovisar röda siffror.

Koncernen Rederiaktiebolaget Eckerö redovisar för årets sex första månader en omsättning på 102,0 miljoner euro (105,2 miljoner euro motsvarande period 2018). Rörelseresultatet uppgick till -7,6 miljoner euro (2,4 milj. euro). Periodens resultat var negativt och betydligt svagare än första halvåret 2018 och uppgick till -5,5 miljoner euro (3,3 miljoner).

Investeringar för framtiden

Koncernchef Björn Blomqvist säger till Sjöfartstidningen att det försämrade resultatet var väntat och beror på en kombination av flera omständigheter, framför allt dockningarna av tre passagerarfartyg och uppstarten av två nya fartyg. Under motsvarande period i fjol genomfördes inga dockningar.

– Vi har dockat tre fartyg, haft uppstartkostnader för två fartyg dessutom har den svenska kronans kurs varit svag. Det blev en kraftig effekt. Bortsett från engångseffekterna av uppstart och dockning så har det rent operativt inte gått mycket sämre än ifjol. Vi har speciellt på passagerarsidan en mycket ojämn intjäning och resultatet görs under andra halvåret, säger han och tillägger:

– Framför allt på Birka och Finlandia, men också på Eckerö, har vi fräschat upp passagerarutrymmena. Fartygsförvärven Finbo Cargo och Transporter är redan är i trafik med intjäning. Allt detta är positionering och investering för framtiden.

Osäkerhetsfaktorer

Eckerö meddelar även att koncernen verkar i en omgivning med många osäkerhetsfaktorer. ”Svenska kronan förväntas vara svag under andra halvåret 2019. Bunkerpriset förväntas vara fortsatt volatilt. Årets resultat beräknas bli avsevärt lägre än år 2018, till största del på grund av dockningar, fartygsinvesteringar och uppstartskostnader.”

Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 1.476 miljoner, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Antal transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 42.149, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med motsvarade period i fjol. Rederiet uppger emellertid att med exkludering av dockningsdagarna ökade passagerarvolymen med 3 procent och de transporterade fraktenheterna hölls på samma nivå som 2018.