Positivt resultat för Helsingborgs hamn.

Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Uppåt för Helsingborgs Hamn

Resultatet för Helsingborgs Hamn förbättrades med fyra miljoner och landade på 69 miljoner kronor förra året jämfört med året innan.

– Med ett starkt resultat i ryggen satsar vi vidare på att utveckla hållbara samarbeten med våra kunder, vår infrastruktur och innovativa lösningar. Att vi kan skapa ett starkt resultat i dessa tider visar att vi satsar rätt på att bygga en ny modern containerterminal där vi som Nordens modernaste hamn har kapacitet att effektivt och flexibelt hantera ökande containervolymer under lång tid framåt, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn, i ett pressmeddelande.

Containersegmentet ökade mest

Hamnens resultat efter finansiella poster förbättrades till 69 miljoner kronor 2021 jämfört med 65 miljoner 2020. Verksamhetsområden som ökat mest i omsättning är framför allt containersegmentet, men även bulk och konventionell styckegodstrafik har förbättrad omsättning jämfört med året innan, uppger hamnen.

Inom logistik och lagring samt uthyrning är intäkterna något lägre än tidigare år.

Persontrafiken mellan Helsingborg och Helsingör minskade som en direkt konsekvens av pandemins första år, men fick en återhämtning med 13 procent fler passagerare under 2021 jämfört med 2020, uppger hamnen vidare. Lastbilstrafiken har också ökat med fler godston än föregående år. Totalt gick passagerar- och bilfärjetrafikens nettoomsättning upp från 74 mnkr 2020 till 79 mnkr 2021.

Oroligheterna i Europa

Hamnen skriver i sitt pressmeddelande att trots en bra återhämtning är godsflödena i världen fortsatt ansträngda och med oroligheterna i Europa kommer Helsingborgs Hamn även framöver att fokusera på flexibla och kundanpassade lösningar för att säkra en alltjämt hög produktivitet av import och exportgods som bidrar till stabilitet och tillväxt i regionen.