Fraktvolymerna i Trelleborgs hamn ökade förra året, medan antalet passagerare minskade.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Uppåt för fraktvolymerna i Trelleborg

Fraktvolymerna i Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2020 och ökade med nästan 2 procent jämfört med 2019, enligt ett pressmeddelande från hamnen. Och den uppåtgående trenden ser ut att fortsätta. 

Under 2020 passerade 773 000 lastbilar och trailers Trelleborgs Hamn, vilket är en ökning med 1,7 procent jämfört med 2019. Ökningen av fraktvolymer kan förklaras med konsumenternas förändrade beteende i handeln på grund av den pågående coronapandemin som förstärkt trenden med en ökande e-handel och investeringar i hus och hem, skriver hamnen i ett pressmeddelande.

Sjunkande passagerarvolymer

Passagerarvolymerna har däremot sjunkit drastiskt under 2020. Trelleborgs Hamn ser dock en positiv utveckling på antalet passagerare och personbilar det senaste halvåret. Under 2020 minskade antalet passagerare med 31,6 procent och antalet personbilar med 42,2 procent jämfört med 2019. Stena Line stängde linjen till Sassnitz i april 2020 vilket påverkade antalet personbilar och passagerare samt antalet turer.

Trelleborgs Hamn opererar nu de fyra destinationerna Travemünde, Rostock, Świnoujście och Klaipeda.

Vad gäller den intermodala trafiken så har den också varit mycket framgångsrik under 2020 med en ökning på 72 procent jämfört med föregående år, skriver hamnen. I Trelleborgs Hamn pågår just nu en omfattande hamnutbyggnad och expansion österut.

Investerar för större fartyg

– Hamnen investerar för att kunna ta emot större, effektivare och modernare fartyg och med 50 hektar nytt land kommer godsflödena kunna hanteras ännu effektivare. Trelleborgs Hamn kommer stå konkurrenskraftiga inför både ökade godsvolymer och passagerartrafik i framtiden, säger Jörgen Nilsson, CEO för Trelleborgs Hamn AB, i en kommentar.