Illustrationen visar infrastruktur för flytande koldioxid från anläggningar till fartygs lastarm vid kaj.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik

Satsning på transport av koldioxid i Göteborg

Göteborg kan bli första hamn i världen med infrastruktur för transport av flytande koldioxid. Genom en förstudie tillsammans med fem andra aktörer ska möjligheten att transportera två miljoner ton koldioxid per år nu utredas. 

Det är tillsammans med Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1 och Renova som Göteborgs Hamn AB nu i juni startat en förstudie där målet är att utveckla en gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som i sin tur utvinns via koldioxidavskiljning genom så kallad CCS-teknik. Projektet har döpts till Cinfracap och kan göra att både Göteborg och Sverige blir först i världen med en sådan lösning.

– Ska vi lyckas att nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar. Det gör vi genom samverkan. Förstudien som nu har startats undersöker möjligheten att, på sikt, mellanlagra och transportera två miljoner ton infångad koldioxid per år från anläggning till kajkant. För att klara det krävs en fungerande infrastruktur på plats, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Många behöver infrastruktur

En av de andra samverkansaktörerna är Preem som redan nu arbetar med infångning av koldioxid genom det som kallas för CCS-teknik.

– CCS-tekniken är avgörande för att Preem ska nå målet om att vara klimatneutrala 2045. Vi är redan långt framme vad gäller infångning av koldioxid och kör i dag en testanläggning på raffinaderiet i Lysekil. Men vi måste också ha en fungerande infrastruktur för att fullt ut kunna använda tekniken och Cinfracap ger oss möjlighet att tillsammans hitta en lösning på ett problem som många står inför, säger Petter Holland, vd för Preem i pressmeddelandet.

Klart under våren 2021

Energimyndigheten har valt att att stötta projektet genom att bidra med 1,3 miljoner kronor genom myndighetens klimatsatsning Industriklivet, vilket är halva projektets kostnad. Projektet ska vara färdigt under det första kvartalet nästa år.

Rent konkret syftar förstudien till att hitta en distributionskedja på industriell nivå för flytande koldioxid i Göteborgsregionen. Studien ska mynna ut i förslag på hur infångad koldioxid lämpligast kan samlas in från respektive industri och sedan transporteras ner till hamnen. På vägen behöver frågor om om mellanförvaring lösas, liksom vilka tillstånd som behövs samtidigt som projektets risker behöver analyseras.

Ett öppet projekt

– Vi startar Cinfracap i Västsverige, men tanken är att vi ska dela med oss av både erfarenhet och affärsmodell kring öppen infrastruktur för infångad koldioxid till andra intressenter både i Sverige och utanför landet. Vi har teamat upp oss med starka aktörer som alla delar ambitionen att få ner klimatpåverkande utsläpp här och nu. Ett öppet system gör det också möjligt för andra industrier och aktörer att enkelt och kostnadseffektivt ansluta sig, vilket innebär en stor samhällsnytta med projektet, säger Karin Lundqvist, affärsutvecklare från Preem AB i pressmeddelandet.